TEXTPREKLAD.COM

Interpret: dead - Název: skin 

Písňové texty a překlad: dead - skin Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od dead! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od dead a podívejte, jaké další písničky od dead máme v našem archívu, např. skin.

Původní

I'll stay for one more then I should get home
but the taste of her lips are intoxicating.
See I'm not the man that you you think you see
but your breath on my neck is so convincing.
So I'll burn this night and I'll leave you charred,
leave you battered, broken and scarred.
One hand on the clock and one hand on your hips,
both hands for tell and they touch and they tick.
She says she's fine, I tell her I'm a mess,
I'm conscious of the fact I'm the best she'll get.
Oh I'm leaving this place alone tonight,
argue with myself what's wrong and right.
I make a fool of myself and I'm a fool for you,
not a single word I've said has been true.
Your presence in my mind is now wearing thin.
Its getting cold out here, let me wear your skin.
Is this how you'll go out
Is this how they'll remember you
Before my lights go out
I will learn to forget you
I'll learn to forget you
I've acquired a taste for your bitter sight
but there's no space for you in my mind.
Your eyes are cold and your words don't mean
anything of value to me.
I'm a rogue, I'm a boy, I'm a lifeless thing.
My veins pump blood that I cant bleed.
This is not the place I'm supposed to be
lets choose this night Is to running free
Is this how you'll go out
Is this how they'll remember you
Before my lights go out
I will learn to forget you
I'll learn to forget you
Is this how you'll go out
Is this how they'll remember you
Before my lights go out
I will learn to forget you
Is this how you'll go out
Is this how you'll go out
Is this how you'll go out

překlad

Zůstanu ještě na jednu, pak bych se měl dostat domů
ale chuť jejích rtů je opojná.
Podívej, nejsem muž, o kterém si myslíš, že ho vidíš
ale tvůj dech na krku je tak přesvědčivý.
Takže tu noc spálím a nechám tě spálený,
nechám tě ubitého, zlomeného a zjizveného
Jednou rukou na hodinách a jednou rukou na bocích,
obě ruce to řeknou a dotýkají se a tikají.
Říká, že je v pořádku, říkám jí, že jsem nepořádek,
Jsem si vědom toho, že jsem nejlepší, co dostane.
Oh, dnes večer nechávám toto místo sám,
dohadovat se sám se sebou, co je špatně a správně.
Dělám ze sebe blázna a jsem blázen do tebe
ani jedno slovo, které jsem řekl, nebylo pravdivé.
Tvá přítomnost v mé mysli teď slabne.
Je tu zima, nech mě nosit tvou kůži.
Takto půjdeš ven
Takto si tě budou pamatovat
Než moje světla zhasnou
Naučím se na tebe zapomenout
Naučím se na tebe zapomenout
Získal jsem chuť na tvůj hořký pohled
ale v mé mysli pro tebe není místo.
Vaše oči jsou chladné a vaše slova neznamenají
pro mě má něco hodnotného.
Jsem darebák, jsem chlapec, jsem neživá věc.
Moje žíly pumpují krev, kterou nemohu krvácet.
Toto není místo, kde bych měl být
Pojďme si vybrat tuto noc Je běh zdarma
Takto půjdeš ven
Takto si tě budou pamatovat
Než moje světla zhasnou
Naučím se na tebe zapomenout
Naučím se na tebe zapomenout
Takto půjdeš ven
Takto si tě budou pamatovat
Než moje světla zhasnou
Naučím se na tebe zapomenout
Takto půjdeš ven
Takto půjdeš ven
Takto půjdeš ven

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com