TEXTPREKLAD.COM

Interpret: davidge - Název: home from home 

Písňové texty a překlad: davidge - home from home Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od davidge! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od davidge a podívejte, jaké další písničky od davidge máme v našem archívu, např. home from home.

Původní

My head, it can't keep up
Calling on its way
Back where it begins
To blame is to refuse
To hide away from truth
Excuse after excuse
Now keep my mind safe
Hidden in the bed
Hidden in vain
The feeling I can't shake
Lying wide awake
Hiding wide awake
This puzzle is my home
The pattern that I know
My home away from home
Now keep my mind safe
Hidden in the bed
Hidden in the bed
Where am I? (x6)
(Where am I? Where am I?)
This feeling I can't shake
I'm lying wide awake
(Where am I?)
I'm hiding wide awake
(Where am I? Where am I?)
This puzzle is my home
Patterns that I know
(Where am I?)
My home away from home

překlad

Moje hlava, to nemůže držet krok
Volání na cestě
Zpátky tam, kde to začíná
Vinu znamená odmítnout
Skrýt se před pravdou
Omluva za omluvou
Nyní mě udržujte v bezpečí
Skryté v posteli
Skryté marně
Pocit, že se nemohu setřást
Ležel úplně vzhůru
Skrývá se vzhůru
Tato hádanka je můj domov
Vzor, který znám
Můj domov daleko od domova
Nyní mě udržujte v bezpečí
Skryté v posteli
Skryté v posteli
Kde jsem? (x6)
(Kde jsem? Kde jsem?)
Ten pocit, který nemohu setřást
Ležím úplně vzhůru
(Kde jsem?)
Schovávám se vzhůru
(Kde jsem? Kde jsem?)
Tato hádanka je můj domov
Vzory, které znám
(Kde jsem?)
Můj domov daleko od domova

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com