TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • david kersh – i breathe in i breathe out

Interpret: david kersh - Název: i breathe in i breathe out 

Písňové texty a překlad: david kersh - i breathe in i breathe out Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od david kersh! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od david kersh a podívejte, jaké další písničky od david kersh máme v našem archívu, např. i breathe in i breathe out.

Původní

Lately I've been running into our old friends
And somewhere in the small talk
Someone always asks where you've been
So I tell them what you told me
And they can't believe we're through
They ask me what I'm doin' now
And in case you're wondering too
I breathe in and breathe out
Put one foot in front of the other
Take one day at a time
Till you find
I'm that someone you can't live without
But until then
I'll breathe in and breathe out
I've got every reason to find someone new
Cause you swore up and down to me
I've seen the last of you
But the way you loved me
Left me hopin and holdin on
So until this world stops turning round
And my heart believes you're gone
I'll breathe in and breathe out
Put one foot in front of the other
Take one day at a time
Till you find
I'm that someone you can't live without
But until then
I'll breathe in and breathe out
We were meant to be, girl, there's no doubt
If it takes the rest of my life
For you to figure it out
I'll breathe in and breathe out
Put one foot in front of the other
Take one day at a time
Till you find
I'm that someone you can't live without
But until then
I'll breathe in
And breathe out

překlad

V poslední době jsem narazil na naše staré přátele
A někde v malé řeči
Vždy se někdo ptá, kde jsi byl
Takže jim říkám, co jsi mi řekl
A nemohou uvěřit, že jsme skončili
Ptají se mě, co teď dělám
A v případě, že se také divíte
Dýchám a vydechuji
Položte jednu nohu před druhou
Vezměte si jeden den najednou
Dokud nenajdete
Jsem ten, bez kterého nemůžeš žít
Ale do té doby
Nadechnu se a vydechnu
Mám všechny důvody najít někoho nového
Protože jsi mi přísahal nahoru a dolů
Viděl jsem poslední z vás
Ale tak, jak jsi mě miloval
Nechal mě doufat a vydržet
Takže dokud se tento svět nepřestane točit
A moje srdce věří, že jsi pryč
Nadechnu se a vydechnu
Položte jednu nohu před druhou
Vezměte si jeden den najednou
Dokud nenajdete
Jsem ten, bez kterého nemůžeš žít
Ale do té doby
Nadechnu se a vydechnu
Měli jsme být, děvče, není pochyb
Pokud to bude trvat zbytek mého života
Abys na to přišel
Nadechnu se a vydechnu
Položte jednu nohu před druhou
Vezměte si jeden den najednou
Dokud nenajdete
Jsem ten, bez kterého nemůžeš žít
Ale do té doby
Nadechnu se
A vydechnout

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com