TEXTPREKLAD.COM

Interpret: david gray - Název: brushstroke 

Písňové texty a překlad: david gray - brushstroke Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od david gray! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od david gray a podívejte, jaké další písničky od david gray máme v našem archívu, např. brushstroke.

Původní

Brush Stroke

with one brush stroke

i attempt to paint

a picture of you

your beautiful face

the soft lines

around your eyes

your hair blowing

in the gentle wind

sparkling eyes

that stop me

in my tracks

i trace your face

with my hands

so that i may

get a more accurate

sense of how

to draw you

but after

my loving hands

touch your face

i cannot paint

a single stroke

i am so entranced

so mesmerized

by your beautiful face

by your spell

YOU are poetry in motion

poetry in motion

i fear that i am

destined to fail

i'm just not

up to the task

how can i paint perfection

it would be

an exercise in futility

to try to paint

my lover's face

i know

it would be a mistake

to even try

because i simply can't

duplicate the beauty

of your face

just touching it

leaves me

weak in the knees

your body

is a work or art

i pay homage to

michaelangelo

as i trace the

outline of your hands

gliding my lips

across your fingertips

genius lover

genius lover

that's what you used to call me

because i know what you need

i know just how to please you

do you think it's just

a stroke of luck or perhaps

i've really thought about

what would give you

the utmost pleasure

no genius lover

just thoughtfulness

thoughts filled with you

and how thankful i am that

i was able to share some space

with the wonder of you

you make love to me

like i'm a work or art

i see the love light

in your eyes

and i feel so grateful

to have crossed paths

with the likes of you

oh, the poetry of you

the poetry of you

the poetry of you

překlad

Tah štětcem

jedním tahem štětce

Pokouším se malovat

tvůj obraz

tvou krásnou tvář

jemné linie

kolem tvých očí

tvé vlající vlasy

v jemném větru

jiskřivé oči

které mě zastavují

v mých stopách

sleduji tvou tvář

svýma rukama

abych mohl

získat přesnější

abych si udělal představu o tom, jak

tě nakreslit

ale potom

mých milujících rukou

se dotknou tvé tváře

nemohu malovat

jediný tah

Jsem tak okouzlená

tak okouzlená

tvou krásnou tváří

tvým kouzlem

Jsi poezie v pohybu

poezie v pohybu

Bojím se, že jsem

předurčen k selhání

Já prostě nejsem

na tento úkol nestačím

jak mohu namalovat dokonalost

bylo by to

marné cvičení

snažit se namalovat

tvář mého milence

Já vím.

byla by to chyba.

se o to vůbec pokoušet.

protože to prostě nedokážu

zopakovat tu krásu

tvé tváře

jen se jí dotknout

mě zanechává

slabost v kolenou

tvé tělo

je umělecké dílo

vzdávám mu hold

michaelangelo

když sleduji

obrysy tvých rukou

klouže po mých rtech

přes konečky tvých prstů

geniální milenec

geniální milenec

tak jsi mi říkával

protože vím, co potřebuješ

Vím, jak tě potěšit

Myslíš, že je to jen

štěstí, nebo možná

že jsem o tom opravdu přemýšlela

co by ti dalo

největší potěšení

žádný geniální milenec

jen přemýšlivost

myšlenky naplněné tebou

a jak jsem vděčná, že

že jsem mohl sdílet trochu prostoru

s tvým zázrakem

miluješ mě

jako bych byla umělecké dílo

Vidím světlo lásky

ve tvých očích

a cítím se tak vděčná

že se naše cesty zkřížily

s takovými, jako jsi ty

Ach, ta tvá poezie

tvá poezie

poezie tebe

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com