TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • david easthouse – hoping humans will help me

Interpret: david easthouse - Název: hoping humans will help me 

Písňové texty a překlad: david easthouse - hoping humans will help me Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od david easthouse! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od david easthouse a podívejte, jaké další písničky od david easthouse máme v našem archívu, např. hoping humans will help me.

Původní

1.I make a phone call to my mate
Hes a big name he is so great
I hope hell help me get a break
This hoping humans will help me
2. And then it ends up that he cant
What a big disappointment
But he gives me a referee
This hoping humans will help me
3. So I try contacting this guy
But end up getting no reply
So I let out another sigh
This hoping people will help me
4. The people at this crazy gig
Think I am great I will be big
The sounds I make they really dig
This hoping people will help me
5. Their talk helps me keep carrying on
Writing new melodies and songs
Hoping that it will not be long
Hoping that people will help me
6. After some time I start to learn
As on this learning wheel I turn
Not many do you a favor
Without wanting one in return
7. People will say youre good you see
If thru your art they make plenty
Of filthy lucre called money
This hoping humans will help me
8. On human beings you cant depend
Their false flattery never ends
Thats why Ive found there is no sense
In hoping humans will help me
9. So I have put my hope right now
In the hands of the Higher Power
If He cant help me no-one can
And least of all feeble humans

překlad

1. Zavolám svému kamarádovi
Má velké jméno, je tak skvělý
Doufám, že mi sakra pomůže odpočinout si
Tito nadějní lidé mi pomohou
2. A pak to skončí, že nemůže
Jaké velké zklamání
Ale dává mi rozhodčího
Tito nadějní lidé mi pomohou
3. Zkusím tedy kontaktovat toho chlápka
Nakonec ale nedostanete žádnou odpověď
Vydal jsem tedy další povzdech
Tito nadějní lidé mi pomohou
4. Lidé na tomto šíleném vystoupení
Myslíš, že jsem skvělý, budu velký
Zvuky, které vydávám, opravdu kopají
Tito nadějní lidé mi pomohou
5. Jejich řeči mi pomáhají pokračovat dál
Psaní nových melodií a písní
Doufám, že to nebude dlouho trvat
V naději, že mi lidé pomohou
6. Po nějaké době se začnu učit
Jako na tomto kolečku učení se otáčím
Málokdo vám udělá laskavost
Aniž bychom na oplátku chtěli jednoho
7. Lidé řeknou, že jste dobří, jak vidíte
Pokud přes vaše umění dělají spoustu
Z špinavého zisku zvaného peníze
Tito nadějní lidé mi pomohou
8. Na lidi nemůžeš záviset
Jejich falešné lichocení nikdy nekončí
Proto jsem zjistil, že nemá smysl
V naději, že mi lidé pomohou
9. Takže jsem vložil svoji naději právě teď
V rukou vyšší moci
Pokud mi nemůže pomoci, nikdo nemůže
A nejméně ze všech slabých lidí

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com