TEXTPREKLAD.COM

Interpret: david crosby - Název: radio 

Písňové texty a překlad: david crosby - radio Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od david crosby! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od david crosby a podívejte, jaké další písničky od david crosby máme v našem archívu, např. radio.

Původní

[Verse 1]

Just like in the movies a message

Comes through all the static and hiss

Pulling just enough words from the storm filled sky

To know that someone somewhere needs this

[Verse 2]

The radioman runs to the wheelhouse

Got that message held tight in his fist

An S.O.S off of the wireless

Saying someone somewhere needs this

[Hook]

For you to look out, look down

Reach your hand into the water

For you to look out, look down

And pull someone out of the sea

[Verse 3]

You are the captain, this is the ship

You will have to decide what gets done

Think about it when you’re on watch tonight

‘Cause someday this message will come

[Hook]

[Bridge]

And your hands are slippery

The wind is strong

The boat is rocking

The world is storm

Your hands are slippery

You feel like turning away to run free

Your hands are so slippery

But you can pull someone out of the sea

[Hook] (x2)

překlad

[Verš 1]

Stejně jako ve filmech poselství

Přichází skrz všechno to šumění a syčení

Z bouří naplněné oblohy vytáhne jen tolik slov.

Aby věděl, že někdo někde potřebuje tohle

[Verš 2]

Radista běží do kormidelny

v pěsti drží tu zprávu

S.O.S. z rádia.

Říká, že to někdo někde potřebuje

[Hook]

Abyste se podívali ven, podívejte se dolů

Natáhni ruku do vody

Aby ses podíval ven, podívej se dolů

A vytáhni někoho z moře

[Verš 3]

Ty jsi kapitán, tohle je loď.

Ty budeš muset rozhodnout, co se udělá

Mysli na to, až budeš dnes večer na hlídce.

'Protože jednoho dne přijde tahle zpráva

[Hook]

[Můstek]

A tvé ruce jsou kluzké

Vítr je silný

Loď se houpe

Svět je bouře

Tvé ruce jsou kluzké

Máš chuť se otočit a utéct na svobodu

Tvé ruce jsou tak kluzké

Ale můžeš někoho vytáhnout z moře

[Hook] (x2)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com