TEXTPREKLAD.COM

Interpret: david bowie - Název: modern love 

Písňové texty a překlad: david bowie - modern love Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od david bowie! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od david bowie a podívejte, jaké další písničky od david bowie máme v našem archívu, např. modern love.

Původní

I know when to go out. And when to stay in. Get things done. I catch a paper boy. But things don't really change. I'm standing in the wind. But I never wave bye-bye. But I try, I try. There's no sign of life. It's just the power to charm. I'm lying in the rain. But I never wave bye-bye. But I try, I try. Never gonna fall for. Modern love walks beside me. Modern love walks on by. Modern love gets me to the church on time. Church on time terrifies me. Church on time makes me party. Church on time puts my trust in god and man. God and man no confessions. God and man no religion. God and man don't believe in modern love. It's not really work. It's just the power to charm. I'm still standing in the wind. But I never wave bye bye. But I try, I try. Never gonna fall for. Modern love walks beside me. Modern love walks on by. Modern love gets me to the church on time. Church on time terrifies me. Church on time makes me party. Church on time puts my trust in god and man. God and man no confessions. God and man no religion. God and man don't believe in modern love. Modern love - Modern love. Modern love - Modern love, walks beside me. Modern love - Modern love, walks on by

překlad

Vím, kdy mám jít ven. A kdy zůstat doma. Dělat věci. Chytám novináře. Ale věci se ve skutečnosti nemění. Stojím ve větru. Ale nikdy nemávám na rozloučenou. Ale snažím se, snažím se. Není tu žádná známka života. Je to jen síla okouzlit. Ležím v dešti. Ale nikdy nemávám na rozloučenou. Ale snažím se, snažím se. Nikdy nepadnu za oběť. Moderní láska kráčí vedle mě. Moderní láska kráčí dál. Moderní láska mě dovede včas do kostela. Kostel na čas mě děsí. Kostel na čas mě nutí k zábavě. Kostel na čas mi dává důvěru v Boha a člověka. Bůh a člověk žádné vyznání. Bůh a člověk žádné náboženství. Bůh a člověk nevěří v moderní lásku. Není to skutečná práce. Je to jen moc okouzlit. Pořád stojím ve větru. Ale nikdy nemávám na rozloučenou. Ale snažím se, snažím se. Nikdy se nedám. Moderní láska kráčí vedle mě. Moderní láska kráčí dál. Moderní láska mě dovede včas do kostela. Kostel na čas mě děsí. Kostel na čas mě nutí k zábavě. Kostel na čas mi dává důvěru v Boha a člověka. Bůh a člověk žádné vyznání. Bůh a člověk žádné náboženství. Bůh a člověk nevěří v moderní lásku. Moderní láska - moderní láska. Moderní láska - Moderní láska, kráčí vedle mě. Moderní láska - Moderní láska, kráčí dál.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com