TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • david archuleta – elevator

Interpret: david archuleta - Název: elevator 

Písňové texty a překlad: david archuleta - elevator Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od david archuleta! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od david archuleta a podívejte, jaké další písničky od david archuleta máme v našem archívu, např. elevator.

Původní

Whoa oh oh oh

I had a dream last night

I didn't know which floor to get off on, hey

The doors, they opened on 4 and 5 and 6

And you were gone, all gone

I didn't understand

I didn't wanna know

At least I took a chance

I had to let it go

Elevator goes up

Elevator come down

And you just go with the flow

Until your feet are back on the ground

It's an endless ride

Sometimes it takes you up

Sometimes it tears you down inside

But it's the butterflies

That keep you feeling so alive, so alive

You gotta get back that high

And in my dream last night

The doors they finally shut and I was there, somewhere

Alone in my reality inside an empty box

That's filled with air

But I don't care, no

Next time I'll get it right

Next time I'll be okay

I'll have a different dream tonight

Tomorrow's another day

Elevator goes up (elevator goes up)

Elevator come down

And you just go with the flow

Until your feet are back on the ground

It's an endless ride

Sometimes it takes you up

Sometimes it tears you down inside

But it's the butterflies

That keep you feeling so alive, so alive

You gotta get back that high

You'll never know

What you're gonna get

What you don't expect will come and find you

If you laugh or cry

If you run and hide

But it's all right

Elevator goes up

Elevator come down

And you just go with the flow

Until your feet are back on the ground

It's an endless ride

Sometimes it takes you up

Sometimes it tears you down inside

But it's the butterflies

That keep you feeling so alive, so alive

You gotta get back that high

překlad

Whoa oh oh oh

Včera v noci se mi zdál sen

Nevěděl jsem, na kterém patře vystoupit, hej

Dveře se otevřely na 4 a 5 a 6.

A ty jsi byla pryč, celá pryč

Nechápala jsem to.

Nechtěl jsem to vědět.

Aspoň jsem to risknul

Musel jsem to nechat být

Výtah jede nahoru

Výtah jede dolů

A ty se jen tak necháš unášet proudem

Dokud se nohama nevrátíš na zem

Je to nekonečná jízda

Někdy tě to vynese nahoru

Někdy tě to strhne zevnitř

Ale jsou to motýli

Díky nim se cítíš tak živý, tak živý.

Musíš se dostat zpátky do toho opojení

A v mém snu minulou noc

Dveře se konečně zavřely a já jsem tam někde byla.

Sám ve své realitě uvnitř prázdné krabice

Která je naplněna vzduchem

Ale je mi to jedno, ne

Příště to udělám správně

Příště budu v pořádku

Dnes v noci budu mít jiný sen

Zítra je jiný den

Výtah jede nahoru (výtah jede nahoru)

Výtah sjíždí dolů

A ty se jen necháš unášet proudem

Dokud se tvé nohy nevrátí zpět na zem

Je to nekonečná jízda

Někdy tě to vynese nahoru

Někdy tě to strhne zevnitř

Ale jsou to motýli

Díky nim se cítíš tak živý, tak živý.

Musíš se dostat zpátky do toho opojení

Nikdy se to nedozvíš

Co dostaneš

Co nečekáš, přijde a najde si tě

Jestli se směješ nebo pláčeš

Jestli utečeš a schováš se

Ale je to v pořádku

Výtah jede nahoru

Výtah jede dolů

And you just go with the flow

dokud se nevrátíš nohama na zem

Je to nekonečná jízda

Někdy tě to vynese nahoru

Někdy tě to strhne zevnitř

Ale jsou to motýli

Díky nim se cítíš tak živý, tak živý.

Musíš se dostat zpátky do toho opojení

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com