TEXTPREKLAD.COM

Interpret: datura - Název: mystic motion 

Písňové texty a překlad: datura - mystic motion Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od datura! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od datura a podívejte, jaké další písničky od datura máme v našem archívu, např. mystic motion.

Původní

Something's whispering your name
Can you hear it call
Yes it's time to make a change
And it's not a sound at all
All your words won't let you hear
Silence in your soul
Listen to the whispering
Every word will explode
And if you want to change your mind
Don't knock on freedom's door
Find another space and time
And join the mystic motion yeah
Full of fantasies and fear
And the guilty heart
Even though the light is free
We've been paying for the dark
Too much sugar in your dreams
Will be poisoning
Everything you think you know
Will cause your pain - they say
In time - we'll change our lifes
In time - we'll sacrifice
In time - we'll find ourselves
In time - but I'm telling you that
If you want to change your mind
Don't knock on freedom's door oh oh
And if your soul is hard to find
Then join the mystic motion yeah mm-mm
Living with a restless mind
We will never see
We have the same directions
But in different galaxies
Close your eyes open your soul
And the words of your mouth
Will be meditation of your heart
And you will know that
Time - is nothing in gained
And time - won't heal your pain
And time - is a waste of time
Time and time again yeah
And if you want to change your mind
Don't knock on freedom's door (knock on freedom's door)
True believers have no fear
Just join the mystic motion
Just join the mystic motion
Join the mystic motion
Yeah and if you want to change your mind
Yeah and if you want to change your mind
Stop don't knock on freedom's door
Freedom freedom freedom yeah
Freedom freedom freedom yeah

překlad

Něco šeptá tvé jméno
Slyšíš to volat?
Ano, je čas udělat změnu
A vůbec to není zvuk
Všechna vaše slova vám nedovolí slyšet
Ticho v duši
Poslouchejte šeptání
Každé slovo vybuchne
A pokud chcete změnit názor
Neklepejte na dveře svobody
Najděte si jiný prostor a čas
A připojte se k mystickému pohybu jo
Plný fantazií a strachu
A vinné srdce
I když je světlo zdarma
Platili jsme za temnotu
Příliš mnoho cukru ve snech
Bude otrava
Všechno, o čem si myslíš, že víš
Způsobí vaši bolest - říkají
Časem - změníme naše životy
Časem - obětujeme se
Časem - najdeme se
Časem - ale to ti říkám
Pokud si to chcete rozmyslet
Neklepejte na dveře svobody oh oh
A pokud je těžké najít svou duši
Pak se připojte k mystickému pohybu, jo mm-mm
Život s neklidnou myslí
Nikdy neuvidíme
Máme stejný směr
Ale v různých galaxiích
Zavři oči, otevři svou duši
A slova tvých úst
Bude meditací vašeho srdce
A to budete vědět
Čas - není nic získaného
A čas - nezahojí tvou bolest
A čas - je ztráta času
Znovu a znovu jo
A pokud chcete změnit názor
Neklepejte na dveře svobody (neklepejte na dveře svobody)
Praví věřící nemají strach
Stačí se připojit k mystickému pohybu
Stačí se připojit k mystickému pohybu
Připojte se k mystickému pohybu
Jo a pokud chceš změnit názor
Jo a pokud chceš změnit názor
Přestaň neklepat na dveře svobody
Svoboda svoboda svoboda jo
Svoboda svoboda svoboda jo

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com