TEXTPREKLAD.COM

Interpret: darkseed - Název: downwards 

Písňové texty a překlad: darkseed - downwards Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od darkseed! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od darkseed a podívejte, jaké další písničky od darkseed máme v našem archívu, např. downwards.

Původní

I'm walking down this way

without an aim, without a course

I sometimes find an open door

to rooms that show me trivial thoughts

I see wastelands in Your heads

without ideas, without respect

I blame mankind

Your road leads downwards

into sinful life

Down and down the steps You fall

Tears they fall like springing rain

down onto the poisoned earth

Thoughts that love the routine life

push me out of Your door

A tree's my friend just loving me

despite it's wounds bleeding free

And the sun is blind,

happy rays are gone

The tree is dead...

I blame mankind

překlad

Jdu touto cestou

bez cíle, bez směru

Občas najdu otevřené dveře

do místností, které mi ukazují triviální myšlenky

Vidím pustiny ve Vašich hlavách

bez myšlenek, bez úcty

Obviňuji lidstvo

Vaše cesta vede dolů

do hříšného života

Dolů a dolů padáte po schodech

Slzy padají jako jarní déšť

dolů na otrávenou zem

Myšlenky, které milují rutinní život

mě vytlačují z Tvých dveří

Strom je můj přítel jen mě miluje

navzdory tomu, že jeho rány krvácejí.

A slunce je slepé,

šťastné paprsky jsou pryč

Strom je mrtvý...

Viním lidstvo

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com