TEXTPREKLAD.COM

Interpret: dark new day - Název: bare bones 

Písňové texty a překlad: dark new day - bare bones Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od dark new day! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od dark new day a podívejte, jaké další písničky od dark new day máme v našem archívu, např. bare bones.

Původní

Hold on, I can't feel you
It's been too long for any rescue
Is it lost, or just too hard to find?
Cut the cord, fade to black
It's better left behind
It's time to celebrate
Everything is gone
We're left with all the waste
Time to get it back
Back to bare bones
Keep on, it will find you
A new light, something to see through
Pay the cost
You're standin' in a line
There's a way to get it back
Just let it fall behind
It's time to celebrate
Everything is gone
We're left with all the waste
Time to get it back
Back to bare bones
(Back to bare bones)
Back to bare bones
(Back to bare bones)
Back to bare bones
(Back to bare bones)
Back to bare bones
You never listen, no you never listen
Never listen, no you never listen to anything I ever say at all
You never see them, no you never see them
You never see them, no you never see the traps set in your way
But does it really matter if we fall?
Cut the cord, fade to black
It's better left behind
It's time to celebrate
Everything is gone
We're left with all the waste
Time to get it back
Back to bare bones
(Back to bare bones)
Back to bare bones
(Back to bare bones)
Back to bare
(Back to bare bones)
Back to bare bones

překlad

Vydrž, já tě necítím
Na záchranu už bylo příliš dlouho
Je to ztracené nebo jen příliš těžké najít?
Odřízněte šňůru a vybledněte do černé
Je lepší zůstat pozadu
Je čas na oslavu
Všechno je pryč
Zůstal nám veškerý odpad
Je čas to získat zpět
Zpět k holým kostem
Pokračujte, najde vás
Nové světlo, něco, co je vidět skrz
Zaplaťte náklady
Stojíš v řadě
Existuje způsob, jak to získat zpět
Jen to nech za sebou
Je čas na oslavu
Všechno je pryč
Zůstal nám veškerý odpad
Je čas to získat zpět
Zpět k holým kostem
(Zpět na holé kosti)
Zpět k holým kostem
(Zpět na holé kosti)
Zpět k holým kostem
(Zpět na holé kosti)
Zpět k holým kostem
Nikdy neposloucháš, nikdy neposloucháš
Nikdy neposlouchej, ne, nikdy neposloucháš vůbec nic, co jsem kdy řekl
Nikdy je nevidíte, nikdy je nevidíte
Nikdy je nevidíte, ne, nikdy nevidíte nastražené pasti
Ale opravdu záleží na tom, jestli padneme?
Odřízněte šňůru a vybledněte do černé
Je lepší zůstat pozadu
Je čas na oslavu
Všechno je pryč
Zůstal nám veškerý odpad
Je čas to získat zpět
Zpět k holým kostem
(Zpět na holé kosti)
Zpět k holým kostem
(Zpět na holé kosti)
Zpátky k holému
(Zpět na holé kosti)
Zpět k holým kostem

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com