TEXTPREKLAD.COM

Interpret: danja mowf - Název: question 

Písňové texty a překlad: danja mowf - question Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od danja mowf! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od danja mowf a podívejte, jaké další písničky od danja mowf máme v našem archívu, např. question.

Původní

[mowf's grandfather]
I've never had any uhh..
Healthy degree of respect for, rappers
Because they was rappin the wrong kind of thing..
Or that old bad language, foul language
I never cared for that.. bad language
I don't care if you make ten million dollars a day
It ain't worth it
What does it profit a man to gain the whole world
And lose his soul? nothing
Rap about that
[danja mowf]
Yo, just a thought but I was wondering
What if underground were to hit, would commercial be the shit?
A universal role-reversal -- imagine that
Where a cipher's too commercial and some corny rap is fat
Would hammer then get props, and did ras kass sell out?
Your moms pumping organized konfusion through the house?
St. ide's was a soda and they legalized the blunts
And everybody smoked em and the president had fronts
Would niggaz sportin afros and dreads and the braids
Switch to jheri curls, and high-top fades?
And rappin bout the streets wasn't cool
The underground would pump non-violence, safe sex, stay in school
So who? be real, could you choose? (nah)
When re-al-ity and commercial-ity both fuse?
But I've got news check it out we're on the way (what? )
To making this happen everyday, so I say
Question: do you have to be from the hood
In order, to know, how to rap good?
Question: do you have to pack a tec-9
Serve jail time, to learn how to rhyme?
Question: do you you have to be a gang banger
Or drug slanger, to be a rap singer?
Question: do you have to be an alcoholic
Or a drug fiend, to make green on the rap scene?
Check it out, I was chillin in my crib
With my hand on the dial, bout to watch a video for a while
Freestyle rules, yes indeed
The song's about hustlers, smokin mad weed
And how many gats you can tote in your coat
And how quick you pull it, and discharge the bullet
Are real o.g.'s, the real mc's?
A brother out the pen with the pen writin sin
Can you tell me then -- if you knows why the do's always close
When I shows with my demos, suppose it's the clothes (nah)
Shoulda choose those timbo's
Or talked about some hoes in my flows (that's how it goes)
Yo it's cool if you live that
If I can't relate, are my rhymes less fat?
Cause I'm not a hustler, a gangster, a player or a g
I'm just an mc bein me, so I ask
Question: do you have to be from the hood
In order, to know, how to rap good?
Question: do you have to pack a tec-9
Serve jail time, to learn how to rhyme?
Question: do you you have to be a gang banger
Or drug slanger, to be a rap singer?
Question: do you have to be an alcoholic
Or a drug fiend, to make green on the rap scene?
I don't wanna sell my soul to go gold
Or pack a gat to umm, go plat-i-numm
If my pockets fat then umm, let it be from how I come
A smart intellectu-al, poet of the streets
Recitin over beats, representin with the pen
I don't pack nines, but known to carry tens
In fingers, ten funk bringers, they known to bring
Funk to a punk like a trunk full of skunk, pee-eww
I see you, peek-a-boo, who
Got a weaker crew, here's a technique or two
Pay-per-view nigga, for the true niggaz, not the ones
Pullin triggers but the ones whose the father figures
Whoa, that's a radical idea, imagine that
But who would wanna hear
Somethin in they ear positive
Instead of somethin glorifyin just how triflin they live, so..
Question: do you have to be from the hood
In order, to know, how to rap good?
Question: do you have to pack a tec-9
Serve jail time, to learn how to rhyme?
Question: do you you have to be a gang banger
Or drug slanger, to be a rap singer?
Question: do you have to be an alcoholic
Or a drug fiend, to make green on the rap scene?

překlad

[dědeček sekačky]
Nikdy jsem neměl žádné uhh ..
Zdravá míra respektu, rappeři
Protože rappovali na špatné věci ...
Nebo ten starý špatný jazyk, odporný jazyk
Nikdy jsem se o to nestaral ... špatný jazyk
Je mi jedno, jestli vyděláte deset milionů dolarů denně
Nestojí to za to
Jaký je zisk pro člověka, když získá celý svět
A ztratit jeho duši? nic
Rapujte o tom
[danja mowf]
Jo, jen myšlenka, ale přemýšlel jsem
Co kdyby zasáhlo podzemí, byla by to sračky?
Univerzální obrácení rolí - představte si to
Kde je šifra příliš komerční a nějaký banální rap je tlustý
Dostalo by kladivo rekvizity a vyprodal se ras kass?
Vaše maminky čerpají organizovanou zmatek po domě?
St. ide's byla soda a legalizovali tupé
A všichni je kouřili a prezident měl fronty
By niggaz sportoval afros a děsí a copánky
Přepnout na jheri kadeře a high-top mizí?
A rappování v ulicích nebylo super
Podzemí by pumpovalo nenásilí, bezpečný sex, zůstávalo ve škole
Tak kdo? být skutečný, mohl bys si vybrat? (nah)
Když se spojí reálnost a komerčnost?
Ale mám novinky, podívejte se, že jsme na cestě (co?)
Aby se to stalo každý den, tak říkám
Otázka: Musíte být z kapoty
Abych věděl, jak dobře rapovat?
Otázka: musíte si zabalit tec-9
Sloužit vězení, naučit se rýmovat?
Otázka: musíte být gangster?
Nebo drogový slanger, být rapovým zpěvákem?
Otázka: Musíte být alkoholik
Nebo drogový ďábel, aby se na rapové scéně ozelenil?
Podívejte se na to, byl jsem chillin ve své postýlce
S rukou na číselníku se na chvíli dívám na video
Pravidla volného stylu, samozřejmě
Píseň je o podvodnících, kouřící šílené trávě
A kolik gatů můžete ve svém kabátě unést
A jak rychle to vytáhnete a vybijete kulku
Jsou skuteční o.g., skuteční mc?
Bratr s perem, který psal hřích
Můžete mi tedy říct - pokud víte, proč je to vždycky blízko
Když se ukážu se svými ukázkami, předpokládejme, že je to oblečení (nah)
Měl bych si vybrat ty Timbo
Nebo mluvil o nějakých motykách v mých tocích (tak to chodí)
Jo, je to super, pokud tím žiješ
Pokud nemůžu souviset, jsou mé rýmy méně tučné?
Protože nejsem podvodník, gangster, hráč ani g
Jsem jen mc bein me, tak se ptám
Otázka: Musíte být z kapoty
Abych věděl, jak dobře rapovat?
Otázka: musíte si zabalit tec-9
Sloužit vězení, naučit se rýmovat?
Otázka: musíte být gangster?
Nebo drogový slanger, být rapovým zpěvákem?
Otázka: Musíte být alkoholik
Nebo drogový ďábel, aby se na rapové scéně ozelenil?
Nechci prodat svou duši za zlato
Nebo zabalte gat do umm, jděte plat-i-numm
Pokud jsou mé kapsy tlusté, pak umm, ať je to z toho, jak jsem přišel
Chytrý intelektuál, básník ulic
Recitin nad rytmy, reprezentace perem
Nesbalím devítky, ale je známo, že nosím desítky
Věděli, že mají v prstech deset nositelů funku
Funk do punku jako kufr plný skunku, čůráku
Vidím tě, kukni, kdo
Máte slabší posádku, tady je technika nebo dvě
Pay-per-view nigga, pro skutečné niggaz, ne ty
Pullin spouští, ale ty, jejichž otec figuruje
Whoa, to je radikální nápad, představte si to
Ale kdo by to chtěl slyšet
Něco v jejich uších pozitivní
Místo něčeho glorifyin, jak žijí triflin, tak ..
Otázka: Musíte být z kapoty
Abych věděl, jak dobře rapovat?
Otázka: musíte si zabalit tec-9
Sloužit vězení, naučit se rýmovat?
Otázka: musíte být gangster?
Nebo drogový slanger, být rapovým zpěvákem?
Otázka: Musíte být alkoholik
Nebo drogový ďábel, aby se na rapové scéně zezelenal?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com