TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • daniel ingram – may the best pet win find a pet

Interpret: daniel ingram - Název: may the best pet win find a pet 

Písňové texty a překlad: daniel ingram - may the best pet win find a pet Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od daniel ingram! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od daniel ingram a podívejte, jaké další písničky od daniel ingram máme v našem archívu, např. may the best pet win find a pet.

Původní

[Fluttershy]
Now, Rainbow, my dear, I cannot express my delight
It's abundantly clear
That somewhere out here
Is a pet that will suit you just right
[Rainbow Dash]
I can't wait to get started, but first let me set a few rules
It's of utmost importance
The pet that I get
Is something that's awesome and cool
[Fluttershy]
Awesome, cool, got it
I have so many wonderful choices, just wait, you will see
[Rainbow Dash]
I need something real fast like a bullet to keep up with me
[Fluttershy]
Sure! How 'bout a bunny?
They're cutesy and wutesy and quick as can be
[Rainbow Dash]
Cutesy? Wutesy? Have you even met me?
[Fluttershy]
Rainbow, have faith
You see, I will bet you
Somewhere in here is a pet that will get you
[Fluttershy]
C'mon, the sky's the limit!
[Rainbow Dash]
Sky is good. I'd like it to fly
[Fluttershy]
Really? Because I think this widdle puddy tat has your name written all over it. Yes he does. Aww, look, he likes you!
[Rainbow Dash]
Pass
[Fluttershy]
I have so many wonderful choices for you to decide
There are otters and seals
With massive appeal
[Rainbow Dash]
Otters and seals do not fly
[Fluttershy]
Maybe not, but I've seen this particular seal catch ten feet of air when he breaches the water
[Rainbow Dash]
That's it. I'm outta here
[Fluttershy]
Wait! There must be a pet here
That will fit the ticket
How 'bout a ladybug or a cute cricket?
[Rainbow Dash]
Bigger. And cooler
[Fluttershy]
Bigger. Cooler. Right
I've got just the thing in that tree, Dash
Meet your new fabulous pet Squirrely
[Rainbow Dash]
It's just a squirrel
[Fluttershy]
Not just any squirrel. A flying squirrel!
[Rainbow Dash]
Yeah. So, like I was saying
Fluttershy, pal, this won't cut it
I need a pet to keep up with me
Something awesome, something flying
With coolness that defies gravity
[Fluttershy]
I'm sensing you want an animal that can fly
[Rainbow Dash]
Ya think?
[Fluttershy]
I have plenty of wonderful creatures who soar in the sky
Like a sweet hummingbird or a giant monarch butterfly
[Rainbow Dash]
Better, but cooler
[Fluttershy]
I see. How 'bout an owl, or a wasp, or a toucan?
There's so many wonderful creatures the likes of that
There are falcons and eagles
They are both quite regal
Or perhaps what you need is a dark and mysterious bat
[Rainbow Dash]
Now you're talking
But instead of just one standout, now that's too many
So many choices, and such riches aplenty
[Fluttershy]
Not a bad problem to have if you ask me
[Rainbow Dash]
The bat would be awesome, but the wasp I'm digging too
D'you have something in a yellow striped bat?
[Fluttershy]
No, I've got a hot pink flamingo, just dying to meet you
[Rainbow Dash]
What to do, what to do. (gasp)
A prize! That's it! There's really just one way
To find out which animal's best
Hold a contest of speed, agility, and guts
That will put each pet to the test
[Fluttershy]
Don't forget style, that should be considered
[Rainbow Dash]
Then we'll know for sure who's best of the litter
[Fluttershy]
The one who is awesome and cool
[Rainbow Dash]
Just like me
Can't settle for less, cause I'm the best
[Fluttershy and Rainbow Dash]
So a contest we will see
[Rainbow Dash]
Who's the number one, greatest, perfectest pet
[Fluttershy and Rainbow Dash]
In the world for me
[Fluttershy]
May the games
[Fluttershy and Rainbow Dash]
Begin
[Rainbow Dash]
And may the best pet win!

překlad

[Fluttershy]
Nyní, Duha, má drahá, nemohu vyjádřit své potěšení
Je to naprosto jasné
To někde tady
Je mazlíček, který vám bude vyhovovat
[Rainbow Dash]
Nemůžu se dočkat, až začnu, ale nejprve mi dovolte stanovit několik pravidel
Je to nanejvýš důležité
To domácí mazlíček
Je něco, co je úžasné a skvělé
[Fluttershy]
Úžasné, skvělé, rozumím
Mám tolik úžasných možností, počkej, uvidíš
[Rainbow Dash]
Potřebuji něco opravdu rychlého jako kulka, abych držel krok se mnou
[Fluttershy]
Tak určitě! Co takhle zajíček?
Jsou roztomilé a ošklivé a rychlé, jak jen mohou být
[Rainbow Dash]
Cutesy? Wutesy? Už jsi mě potkal?
[Fluttershy]
Duha, věř
Víte, vsadím se na vás
Někde tady je mazlíček, který vás dostane
[Fluttershy]
No tak, nebe je limit!
[Rainbow Dash]
Obloha je dobrá. Chtěl bych, aby to letělo
[Fluttershy]
Opravdu? Protože si myslím, že v tomto širokoúhlém puddy tat je napsáno celé tvé jméno. Ano, dělá. Aww, podívej, má tě rád!
[Rainbow Dash]
Složit
[Fluttershy]
Mám tolik úžasných možností, jak se rozhodnout
Existují vydry a těsnění
S masivním odvoláním
[Rainbow Dash]
Vydry a tuleni nelétají
[Fluttershy]
Možná ne, ale viděl jsem, jak tato konkrétní pečeť zachytila ​​deset stop vzduchu, když porušil vodu
[Rainbow Dash]
A je to. Jdu odsud
[Fluttershy]
Počkejte! Musí tu být mazlíček
To se vejde na lístek
A co beruška nebo roztomilý kriket?
[Rainbow Dash]
Větší. A chladnější
[Fluttershy]
Větší. Chladič. Že jo
Právě mám tu věc na tom stromu, Dash
Seznamte se se svým novým báječným mazlíčkem Squirrely
[Rainbow Dash]
Je to jen veverka
[Fluttershy]
Nejen jakákoli veverka. Létající veverka!
[Rainbow Dash]
To jo. Takže, jak jsem říkal
Fluttershy, kámo, tohle to neřeže
Potřebuji domácího mazlíčka, abych držel krok se mnou
Něco úžasného, ​​něco létajícího
S chladem, který vzdoruje gravitaci
[Fluttershy]
Cítím, že chcete zvíře, které dokáže létat
[Rainbow Dash]
Myslíš?
[Fluttershy]
Mám spoustu úžasných tvorů, kteří stoupají po obloze
Jako sladký kolibřík nebo obrovský motýl monarchy
[Rainbow Dash]
Lepší, ale chladnější
[Fluttershy]
Chápu. A co sova, vosa nebo tukan?
Je tu tolik úžasných tvorů, jako je to
Existují sokoli a orli
Oba jsou docela královští
Nebo možná potřebujete temného a tajemného netopýra
[Rainbow Dash]
Teď mluvíš
Ale místo jediného standoutu je toho teď příliš mnoho
Tolik možností a takové bohatství spousta
[Fluttershy]
Není to špatný problém, pokud se mě zeptáte
[Rainbow Dash]
Netopýr by byl úžasný, ale vosa také kopu
Máte něco ve žlutě pruhovaném netopýru?
[Fluttershy]
Ne, mám růžového plameňáka, který umírá, aby se s vámi setkal
[Rainbow Dash]
Co dělat, co dělat. (zalapal po dechu)
Cena! A je to! Existuje opravdu jen jedna cesta
Chcete-li zjistit, které zvíře je nejlepší
Uspořádejte soutěž o rychlost, obratnost a odvahu
To otestuje každého mazlíčka
[Fluttershy]
Nezapomeňte na styl, to je třeba vzít v úvahu
[Rainbow Dash]
Pak budeme určitě vědět, kdo je z vrhu nejlepší
[Fluttershy]
Ten, kdo je úžasný a cool
[Rainbow Dash]
Jako já
Nemůžu se spokojit s méně, protože jsem nejlepší
[Fluttershy a Rainbow Dash]
Takže soutěž uvidíme
[Rainbow Dash]
Kdo je číslo jedna, největší a nejdokonalejší mazlíček
[Fluttershy a Rainbow Dash]
Ve světě pro mě
[Fluttershy]
Může hry
[Fluttershy a Rainbow Dash]
Začít
[Rainbow Dash]
A může vyhrát nejlepší mazlíček!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com