TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • daniel ingram – at the gala

Interpret: daniel ingram - Název: at the gala 

Písňové texty a překlad: daniel ingram - at the gala Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od daniel ingram! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od daniel ingram a podívejte, jaké další písničky od daniel ingram máme v našem archívu, např. at the gala.

Původní

At the Gala in the garden
I'm going to see them all
All the creatures I'll befriend them at the gala
All the birdies and the critters
They will love me big and small
We'll become good friends forever
Right here at the Gala
At the Gala I will sell them
All my appletastic treats
Hungry ponies they will buy 'em
Caramel apples apple sweets
And I'll earn a lot of money
For the Apple family
At the Gala all the royals
They will meet fair Rarity
They will see I'm just as regal at the gala
I will find him my Prince Charming
And together will we be
He will treat me like a lady
Tonight at the Gala
Been dreamin' I've been waitin'
To fly with those great ponies
The Wonderbolts their daring tricks
Spinin' 'round and havin' kicks
Perform for crowds of thousands
They'll shower us with diamonds
The Wonderbolts will see me
Right here at the Gala
I am here at the Grand Gala
For it is the best party
But the one thing they were missing was a pony named Pinkie
For I am the best at parties all the ponies will agree
Ponies playing ponies dancing
With me at the Grand Gala
At the Gala with the Princess
Is where I'm going to be
We will talk all about magic and what I've learned and seen
It is going to be so special
As she takes time just for me
Into the Gala we must go
We're ready and we're all aglow
Into the Gala let's go in and have the best night ever
Into the Gala now's the time
We're ready and we look divine
Into the Gala
Meet new friends
Into the Gala
Sell some apples
into the Gala
Find my Prince
True fine Prince
And the Wonderbolts
To meet
To sell
To find
To prove
To whoop
To talk
Into the Gala
Into the Gala
And we'll have the best night ever
In the Gala

překlad

Na gala v zahradě
Uvidím je všechny
Všichni tvorové se s nimi na galavečeru spřátel
Všichni ptáčci a tvorové
Budou mě milovat velké i malé
Navždy se staneme dobrými přáteli
Tady na Gala
Na gala je prodám
Všechny moje appletastické lahůdky
Hladové poníky si je koupí
Karamelová jablka, jablkové sladkosti
A vydělám spoustu peněz
Pro rodinu Apple
Na slavnosti všichni královští
Setkají se se spravedlivou vzácností
Uvidí, že jsem na gala stejně královský
Najdu ho svého okouzlujícího prince
A společně budeme
Bude se mnou zacházet jako s dámou
Dnes večer na gala
Zdálo se mi, že jsem čekal
Letět s těmi velkými poníky
Wonderbolts jejich odvážné triky
Točí se kolem a má kopy
Vystupujte pro tisíce lidí
Posypou nás diamanty
Wonderbolts mě uvidí
Tady na Gala
Jsem tady na Velkém Gala
Je to nejlepší párty
Ale jedna věc, kterou jim chyběl, byl poník jménem Pinkie
Protože jsem nejlepší na večírcích, všichni poníci budou souhlasit
Poníci hrající poníci tančí
Se mnou na Grand Gala
Na gala s princeznou
Je to místo, kde budu
Budeme mluvit o magii a o tom, co jsem se naučil a viděl
Bude to tak zvláštní
Protože si vyžaduje čas jen pro mě
Do Gala musíme jít
Jsme připraveni a všichni jsme nadšení
Pojďme do Gala a užijme si tu nejlepší noc
Nyní je čas na gala
Jsme připraveni a vypadáme božsky
Do gala
Seznamte se s novými přáteli
Do gala
Prodejte jablka
do Gala
Najděte mého prince
Opravdu fajn princ
A zázračné blesky
Potkat
Prodat
Najít
Dokázat
Kvíkat
Mluvit
Do gala
Do gala
A budeme mít nejlepší noc vůbec
Na gala

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com