TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • dan hartman – relight my fire

Interpret: dan hartman - Název: relight my fire 

Písňové texty a překlad: dan hartman - relight my fire Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od dan hartman! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od dan hartman a podívejte, jaké další písničky od dan hartman máme v našem archívu, např. relight my fire.

Původní

Help me escape this feelin' of insecurity
I need you so much but I don't really think you need me
Well if we all stand up in the name of love
And state the case of what we're dreamin' of
I got to say I only dream of you
Relight my fire, your love is my only desire
Relight my fire, cause I need your love
Turn back the time to the days when our love was new
Do you remember?
No matter what was happenin', I was there with you
Well if we all stand up for what we believe
And then eliminate the possibilities
The world would be one broken dream
So baby don't turn away, listen to what I got to say
Got to be strong enough to walk on through the night
There's a new day on the other side
Got to have hope in your soul
Just keep on walkin' yeah, yeah
Just keep on walkin' yeah, yeah
Just keep on, I'll keep on
I'm strong enough to walk on through the night
And I see day on the other side
And I got hope in my soul, so I'll keep walkin' yeah
Keep walkin' yeah

překlad

Pomozte mi uniknout tomuto pocitu nejistoty
Potřebuji tě tolik, ale opravdu si nemyslím, že mě potřebuješ
Pokud se všichni postavíme ve jménu lásky
A uveďte případ toho, o čem sníme
Musím říct, že o tobě jen sním
Zapomeň na můj oheň, tvá láska je má jediná touha
Zapalte můj oheň, protože potřebuji vaši lásku
Vraťte čas do dnů, kdy byla naše láska nová
Pamatuješ si?
Bez ohledu na to, co se stalo, byl jsem tam s tebou
Pokud se všichni postavíme za to, čemu věříme
A pak eliminovat možnosti
Svět by byl jeden zlomený sen
Takže zlato, neodvracej se, poslouchej, co mám říct
Musím být dost silný, abych mohl kráčet celou noc
Na druhé straně je nový den
Musím mít naději ve své duši
Jdi dál, jo, jo
Jdi dál, jo, jo
Jen dál, já budu dál
Jsem dost silný na to, abych šel celou noc
A vidím den na druhé straně
A dostal jsem naději do své duše, takže budu dál chodit, jo
Jdi dál

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com