TEXTPREKLAD.COM

Interpret: dan bern - Název: estelle 

Písňové texty a překlad: dan bern - estelle Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od dan bern! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od dan bern a podívejte, jaké další písničky od dan bern máme v našem archívu, např. estelle.

Původní

I was painting a still life this morning

Of a throat lozenge sitting on a copy of Tropic of Cancer

The only thing weird about it is that a year ago

I never thought I'd paint anything again

I decided I wasn't ever gonna paint again

It didn't bother me too much, Warhol's dead

David Hockney's still alive, I don't need to paint

I painted over ten thousand paintings

Sad ones, funny ones, dark ones and light ones

I've done haystacks and rich old ladies by their pools

Wearing nothing but a scarf

I've painted everything there was to paint

Now it was time to sit back, give interviews

Get on the internet, hang out at club med

Take stock of what I've done

You know, the best friend I ever had was a dog

It sounds like a cliche unless it's happened to you

Some days that dog was the only reason I even got out of bed

That dog went everywhere with me and then I heard the crack addicts

Were stealin' dogs and selling them for animal research

It sounded like an urban myth to me like the mouse in the Coke bottle

But I started leavin' her at home after that

You know, Paula was my wife for a while

She ran off to Paris with the great grandson of Van Gogh

A cartoonist who did fashion graphics for Le Monde

When Paula left she took my dog, I never saw her again

Except in the court during the custody battle

She won and got to keep the dog

And I didn't speak to anyone for months

You know sometimes it feels

Like there's so much that you need

Sometimes the world is upside down

Sometimes it seems like the only thing you need

Is holdin' someone's hand as you walk through town

I started hanging around with Dino

He used to run a poker game back east

Now he has a little coffee shop, sells cappuccino to his old pals

Tommy, Chicago and Jimmy the Wig and Ugly Rose

You know the best person I ever knew

Was a Mormon woman named Estelle

She still calls me drunk every few months

And asks me stuff I don't want to talk about

You can't talk to her long unless you're drunk yourself

Then we go all night

Yeah she goes, "Why baby, why baby, why baby, why

Have you turned your back on love?

You had so many chances

Why have you let 'em all go by?"

Well, one morning I was sitting out in front of Dino's place

With Jake the Shears, a guy from Philly who gives free mohawks

There were a couple of young painters, I was hopin' to come by

So I could give 'em some advice

Yeah, I was sittin' there updating my list of enemies

When this girl walks in and the universe kind of stops

Turned out she drank the same tea as me

Don't take more than that to start a conversation sometimes

She believed collage was the greatest of all the arts

And was busy pasting pictures of horses, next to ads for laundry soap

Next to Mohammed Ali, she had a turquoise in her ear

And said Rachmaninoff was always in her head

But later that day I was trying to describe her to Jimmy the Wig

I couldn't find any words and I realized I'd started to sketch her chin

Somehow it didn't look right, I scratched it out and tried it again

I filled an entire pad, I threw it away, I never even came close

For a six days I sat at Dino's place

The rain wouldn't quit and no one came in

Finally on the seventh day it cleared and in she walked

I asked her to sit with me and I bought her a cup of tea

And I asked her to model for me sometime

That afternoon I was at a canvas

She was wearing a yellow dress

I swore if she let me, I'd get it right

I've painted over ten thousand paintings

Sad ones, funny ones, dark ones, and light ones

But sitting there, it was like I couldn't even write my own name

I apologized and said, "It's been a few months

If you have patience, I'll get the hang of it again"

In the next few weeks, I painted her hundreds of times

If I get the nose right, the chin's too long

If I get 'em both right, the face is too thin

But I keep after it and one day I, I'll get it all right

I painted a still life this morning, of a throat lozenge

Sitting on a copy of Tropic of Cancer

The only thing was funny is that

I never thought I'd paint anything again

I think I might go visit Estelle

Those Utah mountains are good for the soul

I'll bring my brushes and some Jack Daniels

And we can make up for lost time

And she said, "Why baby, why baby, why baby why?

Baby why have you turned your back on love

You had so many chances

Why have you let 'em all go by?"

And she says, "Why baby, why baby, why baby why?

Baby why have you turned your back on love

You had so many chances

Why have you let 'em all go by?"

Sometimes it seems like there's so much that you need

Sometimes the world is upside down

Sometimes it seems like the only thing you need

Is holdin' someone's hand as you walk through town

překlad

Dnes ráno jsem maloval zátiší

pastilky na hrdlo sedící na výtisku Obratníku Raka.

Jediné, co je na tom divné, je to, že před rokem...

jsem si nikdy nemyslel, že ještě něco namaluju.

Rozhodl jsem se, že už nikdy nebudu malovat.

Moc mě to netrápilo, Warhol je mrtvý.

David Hockney je pořád naživu, nepotřebuju malovat.

Namaloval jsem přes deset tisíc obrazů

Smutných, veselých, temných i světlých.

Namaloval jsem kupky sena a bohaté stařenky u bazénů.

na sobě jen šátek

Namaloval jsem všechno, co se namalovat dalo.

Teď bylo na čase sednout si a dávat rozhovory.

Dostat se na internet, vysedávat v klubu Med

Zhodnotit, co jsem udělal

Víš, nejlepší přítel, kterého jsem kdy měl, byl pes.

Zní to jako klišé, pokud se vám to nestalo.

Někdy byl ten pes jediným důvodem, proč jsem vůbec vstal z postele.

Ten pes se mnou chodil všude a pak jsem slyšel, že feťáci jsou na drogách.

že kradou psy a prodávají je na výzkum zvířat.

Znělo mi to jako městský mýtus, jako ta myš v láhvi od coly.

Ale pak jsem ji začal nechávat doma.

Víš, Paula byla nějakou dobu moje žena.

Utekla do Paříže s Van Goghovým vnukem.

s karikaturistou, který dělal módní grafiku pro Le Monde.

Když Paula odjela, vzala si mého psa, už jsem ji nikdy neviděl.

Kromě soudu během bitvy o opatrovnictví.

Vyhrála a psa si nechala.

A já s nikým nepromluvil celé měsíce.

Víš, někdy je to pocit.

jako by toho bylo tolik, co potřebuješ.

Někdy je svět vzhůru nohama

Někdy se zdá, že jediné, co potřebuješ

je držet někoho za ruku, když jdeš městem.

Začala jsem se poflakovat s Dinem

Na východě vedl pokerovou hru

Teď má malou kavárnu, prodává cappuccino svým starým kámošům.

Tommy, Chicago a Jimmy Paruka a Ošklivka Rose.

Víš, nejlepší člověk, kterého jsem kdy poznal

byla mormonka jménem Estelle

Pořád mi každých pár měsíců volá opilá

a ptá se mě na věci, o kterých nechci mluvit.

Nemůžeš s ní mluvit dlouho, dokud nejsi sám opilý.

Pak spolu trávíme celou noc.

Jo, říká: "Proč baby, proč baby, proč baby, proč.

Obrátil ses k lásce zády?

Měl jsi tolik šancí

Proč jsi je všechny nechal projít?"

Jednou ráno jsem seděl před Dinovým domem.

s Jake the Shears, chlápkem z Filadelfie, co dělá zadarmo číro.

Bylo tam pár mladých malířů, doufal jsem, že se zastaví.

abych jim mohl poradit

Jo, seděl jsem tam a aktualizoval svůj seznam nepřátel.

Když v tom vešla ta holka a vesmír se zastavil.

Ukázalo se, že pije stejný čaj jako já.

Někdy není potřeba víc, než začít konverzaci.

Věřila, že koláž je nejlepší ze všech umění.

a měla plné ruce práce s lepením obrázků koní vedle reklam na mýdlo na praní.

Vedle Mohameda Aliho měla v uchu tyrkysový nápis

A říkala, že Rachmaninova má pořád v hlavě.

Ale později toho dne jsem se ji snažil popsat Jimmymu Parukářce.

Nemohl jsem najít slova a uvědomil jsem si, že jsem jí začal kreslit bradu.

Nějak mi to nesedělo, tak jsem to škrtnul a zkusil to znovu.

Zaplnil jsem celý blok, vyhodil jsem ho, nikdy jsem se k tomu ani nepřiblížil.

Šest dní jsem seděla u Dina.

Déšť neustával a nikdo nepřicházel.

Konečně sedmý den se vyjasnilo a vešla dovnitř.

Požádal jsem ji, aby si ke mně přisedla, a koupil jsem jí šálek čaje.

A požádal jsem ji, aby mi někdy dělala modelku.

To odpoledne jsem byl na plátně

Měla na sobě žluté šaty

Přísahal jsem, že když mi to dovolí, udělám to správně.

Namaloval jsem přes deset tisíc obrazů.

Smutných, veselých, temných i světlých.

Ale když jsem tam seděl, bylo to, jako bych nedokázal napsat ani své jméno.

Omluvil jsem se a řekl: "Už je to pár měsíců.

Když budete mít trpělivost, tak to zase zvládnu."

V následujících několika týdnech jsem ji maloval stokrát.

Když se mi povedl nos, brada byla příliš dlouhá.

Když se mi podaří obě, obličej je příliš tenký.

Ale já se snažím a jednoho dne se mi to povede.

Dnes ráno jsem namaloval zátiší, pastilku na krk.

sedící na výtisku knihy Obratník Raka.

Jediné, co bylo vtipné, je to.

Nikdy jsem si nemyslel, že ještě něco namaluji

Asi půjdu navštívit Estelle.

Ty utažské hory jsou dobré pro duši.

Vezmu si štětce a trochu Jacka Danielse.

A můžeme dohnat ztracený čas

A ona řekla: "Proč baby, proč baby, proč baby proč?

Proč jsi se otočila zády k lásce?

Měl jsi tolik šancí

Proč jsi je všechny nechal projít?"

A ona říká: "Proč baby, proč baby, proč baby proč?

Baby, proč jsi se otočila k lásce zády

Měl jsi tolik šancí

Proč jsi je všechny nechal projít?"

Někdy se zdá, že toho potřebuješ tolik.

Někdy je svět vzhůru nohama

Někdy se zdá, že jediné, co potřebuješ

je držet někoho za ruku, když procházíš městem.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com