TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • dallas holm – love in my heart

Interpret: dallas holm - Název: love in my heart 

Písňové texty a překlad: dallas holm - love in my heart Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od dallas holm! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od dallas holm a podívejte, jaké další písničky od dallas holm máme v našem archívu, např. love in my heart.

Původní

I got love, love, love in my heart,

I got peace like a river, never will part;

I got joy on my mind, a smile on my face;

Where I used to have hate I got love in its place!

Spent some time livin' in sin;

Heartache and sorrow and no peace within;

But then I met Jesus, He changed my whole life;

He took all the wrong and made everything right

And gave me

Love, love, love in my heart,

I got peace like a river, never will part;

I got joy on my mind, a smile on my face;

Where I used to have hate I got love in its place!

I'm not the man that I used to be;

I'm diff'rent, I 'm happy as hasppy can be;

I just can't explain the way that I feel-

All I can say is that I know it is real,

Real

Love, love, love in my heart,

I got peace like a river, never will part;

I got joy on my mind, a smile on my face;

Where I used to have hate I got love in its place!

Ever since the day You came into my life I been changed!

Ev'rything's diff'rent,

My whole life has been rearranged!

I got love, love, love in my heart,

I got peace like a river, never will part;

I got joy on my mind, a smile on my face;

Where I used to have hate I got love in its place,

I got love, love, love in my heart!

překlad

V mém srdci je láska, láska, láska,

mám mír jako řeku, nikdy se nerozdělí;

Mám radost na mysli, úsměv na tváři;

Tam, kde jsem míval nenávist, mám místo ní lásku!

Nějaký čas jsem žil v hříchu;

Bolest srdce a smutek a žádný klid uvnitř;

Ale pak jsem potkal Ježíše, změnil celý můj život;

Vzal všechno špatné a všechno napravil

A dal mi

Lásku, lásku, lásku do mého srdce,

Mám pokoj jako řeka, nikdy se nerozdělí;

Mám radost na mysli, úsměv na tváři;

Tam, kde jsem míval nenávist, mám místo ní lásku!

Už nejsem tím, kým jsem býval;

Jsem jiný, jsem šťastný, jak jen hasppy může být;

Nedokážu vysvětlit, jak se cítím...

Jediné, co můžu říct, je, že vím, že je to skutečné,

Skutečný

Láska, láska, láska v mém srdci,

Mám klid jako řeka, nikdy se nerozdělí;

Mám radost na mysli, úsměv na tváři;

Tam, kde jsem míval nenávist, mám místo ní lásku!

Ode dne, kdy jsi vstoupil do mého života, jsem se změnil!

Všechno je jinak,

Celý můj život se změnil!

V srdci mám lásku, lásku, lásku,

Mám mír jako řeku, nikdy se nerozdělí;

Mám radost na mysli, úsměv na tváři;

Tam, kde jsem míval nenávist, mám místo ní lásku,

Mám lásku, lásku, lásku ve svém srdci!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com