TEXTPREKLAD.COM

Interpret: dakona - Název: richest man 

Písňové texty a překlad: dakona - richest man Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od dakona! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od dakona a podívejte, jaké další písničky od dakona máme v našem archívu, např. richest man.

Původní

Don't drag me down when you fall
Don't you know it's a privilege
You've got so much, got it all
Still you're counting your riches
And I could be ten years old
With a hole in my belly
No shoes on my soul
Chorus:
But I am here
Take my car, take my girl
I'm the richest man in the world
Steal my gold, take my pearls
I'm the richest man in the world
All that I am, I lay down
In a mess of confusion
This simple song it's a simple sound
But just gifts that I'm using
And I could be ten years old
With a hole in my belly
No shoes on my soul
Chorus
And all you say don't mean a thing
(could I give it all away)
You'll show your colors when you bleed
(could I give it all away)
You say let it go but I don't know . . .
Maybe . . . give it all away, give it all away
Chorus
And I gotta be free
Don't wanna be chained to this
But it's chained to me,
I gotta be free from the chains that bind me

překlad

Nestáhni mě dolů, když spadneš
Copak nevíš, že je to privilegium
Máš toho tolik, máš všechno
Stále počítáte své bohatství
A mohl bych být deset let
S dírou v břiše
Žádné boty na mé duši
Refrén:
Ale já jsem tady
Vezmi si moje auto, vezmi moji dívku
Jsem nejbohatší muž na světě
Ukradni mi zlato, vezmi moje perly
Jsem nejbohatší muž na světě
Všechno, čím jsem, jsem si lehl
Ve zmatku
Tato jednoduchá píseň je jednoduchý zvuk
Ale jen dárky, které používám
A mohl bych být deset let
S dírou v břiše
Žádné boty na mé duši
refrén
A vše, co říkáš, neznamená nic
(mohl bych to všechno dát pryč)
Až budete krvácet, ukážete své barvy
(mohl bych to všechno dát pryč)
Říkáš, nech to být, ale já nevím. . .
Možná . . . dát to všechno pryč, dát to všechno pryč
refrén
A musím být volný
Nechci být k tomu připoután
Ale je mi připoután,
Musím se osvobodit z řetězů, které mě svazují

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com