TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • curtis mayfield – mighty mighty spade and whitey live @ bitter end, nyc

Interpret: curtis mayfield - Název: mighty mighty spade and whitey live @ bitter end, nyc 

Písňové texty a překlad: curtis mayfield - mighty mighty spade and whitey live @ bitter end, nyc Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od curtis mayfield! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od curtis mayfield a podívejte, jaké další písničky od curtis mayfield máme v našem archívu, např. mighty mighty spade and whitey live @ bitter end, nyc.

Původní

Everybody's Talking

About This Country's State

We Get A New Power Every Hour

Just About In Every Christian Fate

We're Killing Up Our Leaders

It Don't Matter None

Black Or White

And We All Know It's Wrong

And We're Gonna Fight To Make It Right

And Mighty, Mighty Spade And Whitey

Your Black And White Power

Is Gonna Be A Crumbling Tower

And We Who Stand Divided

So God d*** Undecided

Give This Some Thought

In Stupidness We've All Been Caught

There Really Ain't No Difference

If You're Cut You're Gonna Bleed

Might I Get A Little Bit Deeper

Human Life Is From The s**** Seed

Now I'm Gonna Say It Loud

I'm Just As Proud As The Brothers Too

And Just Like The Rest

I Don't Want No Mess About

Who's Taking Who

Repeat

překlad

Všichni mluví

O stavu této země

Každou hodinu získáváme novou sílu

V každém křesťanském osudu

Zabíjíme naše vůdce

Na tom nezáleží

Černý nebo bílý

A všichni víme, že je to špatně

A budeme bojovat, abychom to napravili

A Mighty, Mighty Spade a Whitey

Tvoje černá a bílá síla

bude rozpadající se věž

A my, kteří stojíme rozděleni

Takže Bůh d*** nerozhodný

Zamyslete se nad tím

V hlouposti jsme byli všichni přistiženi

Opravdu v tom není žádný rozdíl

Když se řízneš, budeš krvácet

Might I Get A Little Bit Deeper

Lidský život pochází z**** semínka.

Teď to řeknu nahlas

I já jsem stejně hrdý jako bratři

A stejně jako ostatní

I Don't Want No Mess About

Kdo si koho bere

Repeat

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com