TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cunninlynguists – makes you wanna cry

Interpret: cunninlynguists - Název: makes you wanna cry 

Písňové texty a překlad: cunninlynguists - makes you wanna cry Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cunninlynguists! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cunninlynguists a podívejte, jaké další písničky od cunninlynguists máme v našem archívu, např. makes you wanna cry.

Původní

[Hook] {x4}

Ooooh I

Makes you wanna cry

[Verse 1: Deacon The Villain]

I see crabs climbing to be free

Where dog eat dog is the royal decree

Trust nobody

Mayflower to teepee

Over the meek sin wins since B.C

You blame D.C

I blame life

She blames Allah

He blames Christ

We put out bounties

We pay that price

For green backs we back stab and won't think twice

It's more money, more murder, more homicide

Over dollar bills free will creates Amistad

I'm a slave

Hard to escape the cell

And I ain't brave just because I moved to ATL

Couldn't pay me well enough to sing your fairytale

The cherry L I'm smokin' doesn't choke me like the very smell of life

Raw and uncut

Sex, drugs and gun lust

Land of the unjust

[Hook]

[Verse 2: Sheist Khrist]

I see

Men in chairs with suicidal tendencies and tears falling down

They say that time heals I feel the years falling down

Global warming, all the yields falling down

Sisyphis is dead all the hills falling down

Off to contemplate life, why my mama left me

You fucking right that's why I move like I'm a lefty

Correctly, I hear that smoking herb might correct me

Fuck a Zip Lock, put mine in a Hefty

It's heavy, while my mind feels like a Chevy

My mind feels, my mine fields like it's deadly

Deadly

Like death is my only option

Go with daddy or be left for adoption

Death is death though and life is a deadly toxin

What goes around comes around unless you're heavy boxing

Then you move in a square

This life up and down like how you move on a stair

Life isn't fair to that dude on the chair

And you got no move on that shit like that dude Fred Astaire

Yeah

[Hook]

překlad

[Háček] {x4}

Ooooh I

Makes you wanna cry

[Verš 1: Deacon The Villain]

Vidím kraby, jak lezou, aby byli volní

Kde pes žere psa je královské nařízení

Trust nobody

Mayflower to teepee

Nad pokornými hřích vítězí od před naším letopočtem

Obviňuješ D.C.

Já viním život

Ona viní Alláha

On obviňuje Krista

Vyhlašujeme odměny

My platíme tu cenu

Za zelená záda bodáme do zad a dvakrát se nerozmýšlíme

Je to víc peněz, víc vražd, víc zabíjení

Nad dolarovými bankovkami svobodná vůle vytváří Amistad

Jsem otrok

Těžko utéct z cely

A nejsem statečný jen proto, že jsem se přestěhoval do ATL

Nemohli mi zaplatit dost dobře, abych zpíval tvou pohádku

The cherry L I'm smokin' doesn't choke me like the very smell of life

Raw and uncut

Sex, drogy a touha po zbrani

Land of the unjust

[Hook]

[Verš 2: Sheist Khrist]

I see

Muži na židlích se sebevražednými sklony a slzami padajícími dolů

Říkají, že čas léčí Cítím, jak se roky snášejí dolů

Globální oteplování, všechny výnosy padají dolů

Sisyfis je mrtvá všechny kopce padají dolů

Odcházím přemýšlet o životě, proč mě máma opustila.

Máš kurva pravdu, proto se hýbu, jako bych byl levák.

Správně, slyšel jsem, že kouřící bylina by mě mohla opravit

Srát na zip, dát můj do Hefty

Je to těžký, zatímco moje mysl se cítí jako Chevy

Moje mysl se cítí, moje důlní pole, jako by bylo smrtící.

Deadly

Jako by smrt byla moje jediná možnost

Jdi s tátou, nebo buď ponechán k adopci.

Smrt je smrt a život je smrtící toxin.

Co se děje kolem, to se děje, pokud nejsi těžký boxer.

Pak se pohybuješ ve čtverci

Tenhle život nahoru a dolů, jako když se pohybuješ po schodech.

Život není fér k tomu chlápkovi na židli.

A nemáš žádnej pohyb na to hovno jako ten týpek Fred Astaire

Yeah

[Hook]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com