TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • culpepers orchard – teaparty for an orchard

Interpret: culpepers orchard - Název: teaparty for an orchard 

Písňové texty a překlad: culpepers orchard - teaparty for an orchard Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od culpepers orchard! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od culpepers orchard a podívejte, jaké další písničky od culpepers orchard máme v našem archívu, např. teaparty for an orchard.

Původní

The white knight is creeping through the forest
Where the eastern king is sitting on his throne
Moon shining light disturbs the autumn silence
The Christmas fairy hasn't got a home
Luck carefully blocks out the castle windows
While Magus sits and weaves the lonely web
Two lovers in the maze have lost their reasons
And Marie Antoinette has lost her head
Don't look at me, Everything is free
Set the table quickly, James, We'll be thirteen for tea
The captain has just lost his only spyglass
Tony Perkins pushing cars into the moss
I don't know if there's time, but please believe me
We've got to get the leader off the cross
The Tongs are chasing butterflies with razors
And when they meet the fleet they'll have some fun
I thought I heard the sound of distant thunder
Perhaps it's Rodger practising the drums
Don't follow me, To the angel by the sea
Set the table quickly, James, We'll be thirteen for tea
You suddenly came into my mind
Suddenly was all I could find, Nobody but you
It isn't just a game
Picture needs no frame, Don't blame the brain drain
I'm told that flying saucers have been sighted
That's the news I've waited just to hear
It means that all our guests are on their way in
I'm sure that very soon they will appear
I think I see them climbing up the hill now
Their robes are flowing gently in the air
So Oluf better quit his nails and hide them
And find the little prince an easy chair
Don't look at me, Everything is free
Set the table, James, We'll be thirteen for tea

překlad

Bílý rytíř se plazí lesem
Kde východní král sedí na svém trůnu
Zářící světlo měsíce ruší podzimní ticho
Vánoční víla nemá domov
Štěstí opatrně blokuje okna hradu
Zatímco Magus sedí a splétá osamělý web
Dva milenci v bludišti ztratili důvody
A Marie Antoinette ztratila hlavu
Nedívej se na mě, všechno je zdarma
Rychle postavte stůl, Jamesi, na čaj nám bude třináct
Kapitán právě ztratil své jediné dalekohled
Tony Perkins tlačí auta do mechu
Nevím, jestli je čas, ale věřte mi prosím
Musíme dostat vůdce z kříže
Kleště pronásledují motýly žiletkami
A když se setkají s flotilou, užijí si trochu zábavy
Myslel jsem, že jsem slyšel zvuk vzdáleného hromu
Možná je to Rodger, který cvičí na bicí
Nesleduj mě, k andělu u moře
Rychle postavte stůl, Jamesi, na čaj nám bude třináct
Najednou jsi mi přišel na mysl
Najednou bylo vše, co jsem našel, nikdo kromě tebe
Není to jen hra
Obraz nepotřebuje žádný rámeček, neobviňujte únik mozků
Bylo mi řečeno, že létající talíře byly spatřeny
To je novinka, na kterou jsem čekal, až ji uslyším
To znamená, že všichni naši hosté jsou na cestě dovnitř
Jsem si jistý, že se velmi brzy objeví
Myslím, že je teď vidím stoupat do kopce
Jejich šaty jemně proudí vzduchem
Takže Oluf lépe opustil nehty a skryl je
A najděte malého prince snadnou židli
Nedívej se na mě, všechno je zdarma
Položte stůl, Jamesi, na čaj nám bude třináct

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com