TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • culpepers orchard – ode to resistance

Interpret: culpepers orchard - Název: ode to resistance 

Písňové texty a překlad: culpepers orchard - ode to resistance Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od culpepers orchard! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od culpepers orchard a podívejte, jaké další písničky od culpepers orchard máme v našem archívu, např. ode to resistance.

Původní

Moments of sorrow, You can't borrow pleasure from the truth
When you feel low down, My friend, Go down, Search in your roots of youth
You will find, Piece of mind, With happiness you will remember
Just like you, Thought of a girl that I once knew, In some September
When you were young girl did you loose the flag
Did someone take the rainbow from your night
I know you had a crystal lover in the past
You can trust in someone, trust in me.
Don't let your sorrows make you feel this way.
I know there are moments when you only see the rain
I'll let the rain melt if you let me stay
I can give you magic, That I was born, I was born to use
And if your morning's tragic, We have no time to loose
Sitting quietly doing nothing, Magic is alive in you and me
Spring is coming and the grass grows, God is still a singing
(Even if you can't see him), God is still a singing tree
If you want to know a direction, Ask from one who know the way
But don't go casting your reflection, On one who knows
On one who knows, On one who knows but will not say

překlad

Okamžiky smutku, nemůžete si půjčit potěšení z pravdy
Když se cítíš na dně, příteli, jdi dolů, hledej ve svých kořenech mládí
Najdete, Kus mysli, S radostí si budete pamatovat
Stejně jako vy, myšlenka na dívku, kterou jsem kdysi znal, někdy v září
Když jsi byla mladá dívka, ztratila jsi vlajku
Vzal ti někdo z noci duhu?
Vím, že jste v minulosti měli milovníka krystalů
Můžete někomu důvěřovat, důvěřovat mi.
Nenechte se ve svém trápení cítit takhle.
Vím, že jsou chvíle, kdy vidíte jen déšť
Nechám déšť roztát, pokud mě necháš zůstat
Mohu vám dát kouzlo, že jsem se narodil, narodil jsem se, abych použil
A pokud je vaše ráno tragické, nemáme čas se uvolnit
Tiše sedí a nic nedělá, magie je živá ve vás i ve mě
Přichází jaro a tráva roste, Bůh stále zpívá
(I když ho nevidíš), Bůh je stále zpívající strom
Pokud chcete znát směr, zeptejte se někoho, kdo cestu zná
Ale nechoď vrhat svůj odraz na toho, kdo ví
Na toho, kdo ví, na toho, kdo ví, ale neřekne

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com