TEXTPREKLAD.COM

Interpret: crywank - Název: leech boy 

Písňové texty a překlad: crywank - leech boy Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od crywank! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od crywank a podívejte, jaké další písničky od crywank máme v našem archívu, např. leech boy.

Původní

I feel like a leech to everyone around me
unsure and false promises I make.
I invade your existence with my dependence
and leave you guilt tripped until you take
care of me, for If not I will surely die.
I don't feed or clean myself and I am always high,
putting pipe dreams before the necessities in life.
Without your help I have no hope to survive.
Now I know that sounds pathetic,
that's because that's what I am.
So open about my flaws
but it's all part of my plan.
For If I can recognize my flaws
you'll assume I'm trying to change,
but I am lazy and disheartened
and I know I will remain the same.
Taking all you can give me trying to live in excess.
You know you'll make my life much easier, I'll make your life a mess.
Squirm away stupid leech boy go and die now in the drain,
you speak only of your sadness but are yet to feel true pain.
As I get older I also worsen.
I used to be a better person.
Growing into a constant burden.
Introducing man child.
I am scared I'll lose my job because I always go in stoned,
If I do will you feed me, take me in and hear me moan.
If you don't I'm on your concience and will surely die alone.
Invite me in to regret it as I take over your home.
Oh so useless and demanding no I will not help out with chores.
I'll bring no money or conversation. Unmotivated and bored.
Staring blankly into space absorbing all you have worked for,
I will dissapoint those who think I can do more.
I warn you now to avoid me.
I may not bite the hand that feeds,
but I will wrap my lips around it
and I will suck off all the meat.
You'll be left feeling used once you find out I'm a leech,
I'll take all yuo can give and then I will up and leave.
No shame or dignity left in me as I scout out brand new friends
to invade with my dependence and let it start again.

překlad

Cítím se jako pijavice všem kolem mě
nejisté a falešné sliby, které dávám.
Vpadl jsem do vaší existence se svou závislostí
a nechají vás vinu podrazit, dokud se nedostanete
starat se o mě, protože pokud ne, určitě zemřu.
Nekrmím se a nečistím se a vždy jsem vysoko,
dávat dýmkové sny před životní potřeby.
Bez vaší pomoci nemám žádnou naději na přežití.
Teď vím, že to zní žalostně,
to proto, že to jsem.
Tak otevřený ohledně mých nedostatků
ale to vše je součástí mého plánu.
Neboť můžu rozpoznat své nedostatky
předpokládáte, že se snažím změnit,
ale jsem líný a sklíčený
a vím, že zůstanu stejný.
Vezmeme-li vše, co mi můžete dát, snažím se žít přebytek.
Víš, že mi hodně ulehčíš život, udělám z tvého života nepořádek.
Zmáčkni hloupou pijavici, chlapče, jdi a zemři nyní v odtoku,
mluvíte jen o svém smutku, ale ještě necítíte skutečnou bolest.
Jak stárnu, také se zhoršuji.
Býval jsem lepší člověk.
Roste neustálá zátěž.
Představujeme vám dítě člověka.
Bojím se, že přijdu o práci, protože vždy chodím ukamenován,
Pokud ano, nakrmíte mě, vezměte mě dovnitř a slyšte mě sténat.
Pokud ne, mám tvé svědomí a určitě zemřu sám.
Pozvěte mě, abych toho litoval, když jsem převzal váš domov.
Ach tak zbytečné a náročné ne, nepomůžu si s domácími pracemi.
Nepřinesu žádné peníze ani konverzaci. Nemotivovaný a znuděný.
Prázdný pohled do prostoru pohlcující vše, pro co jste pracovali,
Zklamu ty, kteří si myslí, že dokážu víc.
Varuji vás, abyste se mi vyhnuli.
Nesmím kousnout do ruky, která se živí,
ale omotám si kolem toho rty
a odsaju všechno maso.
Jakmile zjistíte, že jsem pijavice, budete se cítit zvyklí
Vezmu vše, co může yuo dát, a pak vstanu a odejdu.
Když jsem vyhledával zcela nové přátele, nezůstala ve mně žádná hanba ani důstojnost
napadnout mojí závislostí a nechat to znovu začít.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com