TEXTPREKLAD.COM

Interpret: crystal fighters - Název: wave 

Písňové texty a překlad: crystal fighters - wave Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od crystal fighters! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od crystal fighters a podívejte, jaké další písničky od crystal fighters máme v našem archívu, např. wave.

Původní

We're here, our way
Hear the same groove
Get on the wave, universal suns
One thousand suns
With the power of one thousand universes from the mind of one
In the galaxy of truth, your stars are the eyes
Your heart is a sun in the depths of my mind
The space is all thoughts, there's gravity inside
We're in the universe, I'll find my way
We're riding on a wave babe
We're on the same wave
We're on a wave babe
We're flying on a wave babe
We're on the same wave
We're on a wave babe
We're on the same wave
Now the world's in motion, now my body feels
Moving through oceans on the earth beneath
Oh universal feelings, all stars explore
And keep us floating for the flight to go
In the galaxy of truth, your stars are the eyes
Your heart is a sun in the depths of my mind
The space is all thoughts, there's gravity inside
We're in the universe, I'll find my way
We're riding on a wave babe
We're on the same wave
We're on a wave babe
We're flying on a wave babe
We're on the same wave
We're on a wave babe
We're on a wave
We're on a wave
A universal body, the garden of light
Of weakening spirits sli'ping deep inside
The walk-way to your heart, skipping stones in the sunlight
Time flies by at the speed of light
We're riding on a wave babe
We're on the same wave
We're on a wave babe
We're flying on a wave babe
We're on the same wave
We're on a wave babe
We're on the same wave
We're on a wave baby
We're on the same wave

překlad

Jsme tady, naše cesta
Slyšte stejnou drážku
Vydejte se na vlnu, univerzální slunce
Tisíc sluncí
S mocí jednoho tisíce vesmírů z mysli jednoho
V galaxii pravdy jsou vašimi hvězdami oči
Tvé srdce je slunce v hlubinách mé mysli
Prostor jsou všechny myšlenky, uvnitř je gravitace
Jsme ve vesmíru, najdu si cestu
Jdeme na vlně, zlato
Jsme na stejné vlně
Jsme na vlně, zlato
Letíme na vlně, kotě
Jsme na stejné vlně
Jsme na vlně, zlato
Jsme na stejné vlně
Nyní je svět v pohybu, nyní mé tělo cítí
Pohybující se oceány na zemi dole
Ach univerzální pocity, všechny hvězdy prozkoumejte
A udržujte nás vznášející se pro let
V galaxii pravdy jsou vašimi hvězdami oči
Tvé srdce je slunce v hlubinách mé mysli
Prostor jsou všechny myšlenky, uvnitř je gravitace
Jsme ve vesmíru, najdu si cestu
Jdeme na vlně, zlato
Jsme na stejné vlně
Jsme na vlně, zlato
Letíme na vlně, kotě
Jsme na stejné vlně
Jsme na vlně, zlato
Jsme na vlně
Jsme na vlně
Univerzální tělo, zahrada světla
Oslabení duchů vklouzlo hluboko dovnitř
Cesta k vašemu srdci, přeskakování kamenů na slunci
Čas letí rychlostí světla
Jdeme na vlně, zlato
Jsme na stejné vlně
Jsme na vlně, zlato
Letíme na vlně, kotě
Jsme na stejné vlně
Jsme na vlně, zlato
Jsme na stejné vlně
Jsme na vlně, zlato
Jsme na stejné vlně

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com