TEXTPREKLAD.COM

Interpret: crystal fighters - Název: follow 

Písňové texty a překlad: crystal fighters - follow Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od crystal fighters! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od crystal fighters a podívejte, jaké další písničky od crystal fighters máme v našem archívu, např. follow.

Původní

Follow, follow
Follow, follow
You're the one I follow
Follow to the middle
Middle of the shadows
Far away from all the sorrows
You're the one I follow
Follow all the way oh
Way into the darkness,
Where the sun is shining yellow
You're the one I follow
Follow to the middle
Middle of the shadows
Far away from all the sorrows
You're the one I follow
Follow all the way oh
Way into the darkness,
Where the sun is shining yellow
Follow
Follow
Follow
Follow
You're the one i follow
Way into the darkness, into the darkness
When the sun is shining yellow
(Following a hole in the water?)
Follow Follow Follow Follow Follow
You're the one i follow
You're the one i follow
Middle of the shadow
You're the one i follow
Follow all the way-o (way oh?)
Way into the darkness, into the darkness when the sun is shining yellow
Follow
Follow
Follow
Follow
You're the one i follow
(Buildup,) You're the
You're the one i follow
Follow trough the middle
Middle of the shadow
Way into the darkness
You're the one i, You're the one i follow
Follow trough the middle
Follow all the way-oh
Way into the darkness, Into the darkness
when the sun is shining yellow
Following a hole in the water?)
Follow
Follow
Follow
Follow
You're the one i follow
You're the one i follow
Middle of the shadow
You're the one i follow
Follow all the way-o
Way into the darkness, Into the darkness
When the sun is shining yellow
You're the one i, You're the one i follow
Way into the darkness

překlad

Následuj, následuj
Následuj, následuj
Jsi ten, kterého sleduji
Postupujte do středu
Uprostřed stínů
Daleko od všech bolestí
Jsi ten, kterého sleduji
Následuj celou cestu oh
Cesta do tmy
Kde slunce svítí žlutě
Jsi ten, kterého sleduji
Postupujte do středu
Uprostřed stínů
Daleko od všech bolestí
Jsi ten, kterého sleduji
Následuj celou cestu oh
Cesta do tmy
Kde slunce svítí žlutě
Následovat
Následovat
Následovat
Následovat
Jsi ten, kterého sleduji
Cesta do tmy, do tmy
Když slunce svítí žlutě
(Sledujete díru ve vodě?)
Sledovat Sledovat Sledovat Sledovat Sledovat
Jsi ten, kterého sleduji
Jsi ten, kterého sleduji
Uprostřed stínu
Jsi ten, kterého sleduji
Postupujte úplně - o (způsobem oh?)
Cesta do tmy, do tmy, když slunce svítí žlutě
Následovat
Následovat
Následovat
Následovat
Jsi ten, kterého sleduji
(Nahromadění) Vy jste
Jsi ten, kterého sleduji
Jeďte středem
Uprostřed stínu
Cesta do tmy
Jsi ten, koho jsem, ty jsi ten, kterého následuji
Jeďte středem
Postupujte celou cestu - oh
Cesta do tmy, do tmy
když slunce svítí žlutě
Sledujete díru ve vodě?)
Následovat
Následovat
Následovat
Následovat
Jsi ten, kterého sleduji
Jsi ten, kterého sleduji
Uprostřed stínu
Jsi ten, kterého sleduji
Postupujte celou cestu - o
Cesta do tmy, do tmy
Když slunce svítí žlutě
Jsi ten, koho jsem, ty jsi ten, kterého následuji
Cesta do tmy

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com