TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • cryptic slaughter – war to the knife

Interpret: cryptic slaughter - Název: war to the knife 

Písňové texty a překlad: cryptic slaughter - war to the knife Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cryptic slaughter! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od cryptic slaughter a podívejte, jaké další písničky od cryptic slaughter máme v našem archívu, např. war to the knife.

Původní

Onward in battle
Soldiers aware of their fate
Following orders
Though those we fight don't we, don't hate
Murdering children
Nothing will stand in our way
Destruction of life
But we are the ones who will pay
Slaughter their faith
Killing their youth
Raping their land
By the blood of my hand
Thousands of troops
Brought here against their will
Innocent youth
Trained and forced to kill
Jungle warfare
Can't fight what we can't see
Senseless death
The harsh reality
None of our business but still we intervene
Untold horrors the public has not seen
Police action, it's not a real war
Foolish pride is what we're fighting for

překlad

Kupředu v bitvě
Vojáci vědomi svého osudu
Plnění objednávek
I když ti, s nimiž bojujeme, ne, nenávidíme
Vraždící děti
Nic nám nebude stát v cestě
Zničení života
Ale my jsme ti, kdo zaplatí
Zabijte jejich víru
Zabíjení jejich mládí
Znásilňovat jejich zemi
Krví mé ruky
Tisíce vojáků
Přivedl sem proti jejich vůli
Nevinná mládež
Vyškoleni a nuceni zabíjet
Válka v džungli
Nemůžeme bojovat s tím, co nevidíme
Nesmyslná smrt
Drsná realita
Žádná z našich věcí, ale přesto zasahujeme
Nevyřčené hrůzy, které veřejnost neviděla
Policejní akce, to není skutečná válka
Za co bojujeme, je bláznivá hrdost

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com