TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • cryptic slaughter – nuclear future

Interpret: cryptic slaughter - Název: nuclear future 

Písňové texty a překlad: cryptic slaughter - nuclear future Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cryptic slaughter! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od cryptic slaughter a podívejte, jaké další písničky od cryptic slaughter máme v našem archívu, např. nuclear future.

Původní

Will the hypocrisy ever cease?
You made the bomb and made the mistake
Make us fight to cover your idiocy
In this country with it's so-called democracy
We ask why and we get, no reply
Then we ask about or future, we will die
Forget our dreams and go to war, sudden death
The bomb is dropped, it's all over, nothing left
Can't you get it through your head?
You'll make us fight until we're dead
I won't kill my friend or foe
Fight your own war 'cause I won't go
Finance your war with our death
Won't die for my country, screw the U.S
A country dying, we've got no say
You fuck up, but we're the ones who pay
Won't help the poor or be second best
Either you like it or die like the rest
We all mean nothing to our twisted earth
Why kill one another, what's it all worth?
Use your head and look what we've got
A future filled with nothing, we are left to rot
From disagreeing to the threat of war
Blow us off the earth, will even up the score
I won't pay the price of fate
To fulfill your lust and hate
When it's all over and it's all been said
You sit pretty, as we lie dead

překlad

Přestane někdy pokrytectví?
Udělal jsi bombu a udělal chybu
Nechte nás bojovat, abychom zakryli vaši idiotství
V této zemi je to takzvaná demokracie
Ptáme se proč a dostáváme, žádná odpověď
Pak se ptáme na budoucnost, zemřeme
Zapomeňte na naše sny a jděte do války, náhlá smrt
Bomba je shozena, je po všem, nic nezbylo
Nemůžeš to dostat přes hlavu?
Donutíte nás bojovat, dokud nebudeme mrtví
Nezabiju svého přítele ani nepřítele
Bojujte proti své vlastní válce, protože nepůjdu
Financujte svou válku naší smrtí
Nezemřete pro mou zemi, proboha USA
Země umírá, nemáme slovo
Do prdele, ale my jsme ti, kdo platí
Nepomůže chudým ani nebude druhým nejlepším
Buď se vám to líbí, nebo zemřete jako ostatní
Všichni pro naši pokroucenou Zemi nic neznamenáme
Proč se navzájem zabíjet, co to má cenu?
Použijte hlavu a podívejte se, co máme
Budoucnost naplněná ničím, necháme hnít
Od nesouhlasu po hrozbu války
Odfoukněte nás od Země, vyrovnáme skóre
Nebudu platit cenu osudu
Naplnit svou touhu a nenávist
Když je po všem a všechno bylo řečeno
Sedíte hezky, když ležíme mrtví

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com