TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • cryptic slaughter – money talks

Interpret: cryptic slaughter - Název: money talks 

Písňové texty a překlad: cryptic slaughter - money talks Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cryptic slaughter! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od cryptic slaughter a podívejte, jaké další písničky od cryptic slaughter máme v našem archívu, např. money talks.

Původní

Someon hassles you, try giving them a 10
They'll probably never bother you again
Because Money Talks and people listen
To get rich is the Amerikan ambition
Money Talks and people listen
To get ahead and get some more
That's what this country was built upon
And all it seems to stand for
So Capitalism makes you free?
This is no Democracy
We have no Humanity
Not in this society
The disease of Greed affects us,
I think it always has
Because nothing talks louder
Than cold, hard cash
We only care about how we can get more
This country has no use for anyone who's poor
The Amerikan Dream completes the scheme
Exploit the poor without remorse
Social barriers, we lie to hide
Dog eat dog with our false pride

překlad

Někdo vás trápí, zkuste mu dát 10
Pravděpodobně vás už nikdy nebudou obtěžovat
Protože Money Talks a lidé naslouchají
Zbohatnout je amerikanská ambice
Peníze a lidé poslouchají
Dostat se vpřed a získat další
Na tom byla tato země postavena
A zdá se, že vše stojí za tím
Kapitalismus vás tedy osvobozuje?
To není žádná demokracie
Nemáme žádné lidstvo
V této společnosti ne
Nemoc chamtivosti se nás týká,
Myslím, že to vždycky bylo
Protože nic nemluví hlasitěji
Než chladná, tvrdá hotovost
Záleží nám jen na tom, jak můžeme získat více
Tato země nemá žádný užitek pro každého, kdo je chudý
Amerikan Dream završuje schéma
Vykořisťujte chudé bez lítosti
Sociální bariéry, lháme, abychom se schovali
Pes jedí psa s naší falešnou hrdostí

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com