TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • crucial conflict – when the playas live

Interpret: crucial conflict - Název: when the playas live 

Písňové texty a překlad: crucial conflict - when the playas live Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od crucial conflict! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od crucial conflict a podívejte, jaké další písničky od crucial conflict máme v našem archívu, např. when the playas live.

Původní

[Intro/Chorus - Never]
(Playas)
Mack lack justa messed up the game
(Playas)
Messed it up for the real playas who gave it the name
(Playas, ohwoh ohwoh)
Mack lack justa messed up the game
(Playas)
Messed it up for the real playas who gave it the name
They messed up big
When the playas live (Playas)
Double-breast suit, don hats for real
When the playas live (Playas)
Don't have to think twice about no meal
When the playas live (Playas ohwoh ohwoh)
They gotta get all they can get (Playas ohh ohh)
and they feel that they livin is real
[Wildstyle]
A playa gotta do his thing to stay raw
so it ain't no stuffin wit me
Gotta get all mine 'cause it ain't no time
I'm all about that cash, we green
Pick you up and ride out, straight to the honeycomb hide out with freaks
Booty calls from the mall to the hood
when I'm bumpin and hella creepin down the street
Get your hopes up high if you want to
Big money but I'm still not givin in
Can't afford to lose mo' dividends with the game I put my biddin in
My word (my word) might get in your girl, she mine tonight
I play for the Hay and the E&J;, gotta dove in the room if she want to play
She's keyed to the teeth like a tiger beat
Soakin up your mouth when you're tastin meat
Makin big bank, want to get spanked
Too slick for you punks, won't get ganked
Gon' stay the same, ain't a thang gon' change
Put it down with the crown, don't like caine
Lay back like a mack with the big faced yac
Agree to never lease Q-ball and stack
[Never]
(Playas)
Mack lack justa messed up the game
(Playas)
Messed it up for the real playas who gave it the name
(Playas, ohwoh ohwoh)
Mack lack justa messed up the game
(Playas)
Messed it up for the real playas who gave it the name
[Wildstyle]
Comin thick weeded, peep game with the Westside of thangs
Slow motion, keep it coastin, strollin
They rollin for the riches and bidness
Weeded, pickin up money top 'cause all the bull wop
No show and tell and ???
Yo' bidness, yo' bidness and well, hittin up 'cause I got my mail
Ain't trippin or flippin at the mouth even though you went down south
and I was out wit'cha lick cash flows
I'm phenomenon for the minute but I gotta pass at last
Lay low, kick back cruisin like cruise control
Out blow by the window in the do'
til the point that it might make you lose control
3-oh-4's slow your roll, gimme that dough you know
It's no joke to brag or boast
It's justice like touchin functions for the future 'fore the past will flow
Don't get mad and go, two to the back, backstabbin, mack lackin
Gotta get it good, get it right in the middle of the West fo' life
to put it down like playas
[Never]
When the playas live (Playas)
Double-breast suit, don hats for real
When the playas live (Playas)
Don't have to think twice about no meal
When the playas live (Playas ohwoh ohwoh)
They gotta get all they can get (Playas ohh ohh)
and they feel that they livin is real
When the playas live (Playas)
Double-breast suit, don hats for real
When the playas live (Playas)
Don't have to think twice about no meal
When the playas live (Playas ohwoh ohwoh)
They gotta get all they can get (Playas ohh ohh)
and they feel that yo' livin is real
Lay back, hickey phat, something about squaring up tonight
Ain't no time to be a mack lack is on
Gettin it on, if you're not runnin everything is alright
Me, a playa gotta eat baby, money hungry appetite
You hear a beep beep, it's a freak gettin her peon
Choosin blinkin lights, you want to creep creep
OOOH I'm humpin in, she's just my type of skee geek
Seekin for a thousand grams, hit it, now she's so high
I can't deal with that pimp disease so she got sprung and couldn't stop
I guess she didn't have enough, of that kilo that she bumrushed
Can't think about it, something gotta cotton pick
Be slick, get rich and feed the need
Make speed, express, no stress, how you gon' pimp it greedy?
Let's rodeo, I'm a brother with cashflow so what's your mind?
Follow me, in no time we gon' ride the sign, that's how the playas live
[Wildstyle]
Pimpin ain't easy, nowadays gotta play your cards right
When you're a roller mackin them freaks
stay down and spit your game tight
For ?????? hit em up, I know it's time to slow flight
but I just can't get enough, it's about that loot on all night
[Coldhard]
You know I had to get my looter mayn, either way this plan go
I been in this hustlin and this strugglin game ever since '84
Always wanted to have some ever since I was a shorty
And I wadn't no punk when it came to get straight nasty and naughty
'cause I knew how to get my money, ???? wasn't no dummy
Sit back, sketch a map, write a list of a homey
The two's, the one's, that I, select
to come up, get what I'm gonna get and jet, never break a sweat
and won't regret, I'm with no checks, ain't no disrespect
'cause I want to flex, I'm ???? go flip me your legs
Hell bidness bidness, gotta eat, entitled to three women
While shipping me by the feet, and if you judge then judge my thang
[Never]
When the playas live (Playas)
Double-breast suit, don hats for real
When the playas live (Playas)
Don't have to think twice about no meal
When the playas live (Playas ohwoh ohwoh)
They gotta get all they can get (Playas ohh ohh)
and they feel that they livin is real

překlad

[Intro / Chorus - Never]
(Playas)
Mackův nedostatek prostě pokazil hru
(Playas)
Pokazil to skutečným hráčům, kteří mu dali jméno
(Playas, ohwoh ohwoh)
Mackův nedostatek prostě pokazil hru
(Playas)
Pokazil to skutečným hráčům, kteří mu dali jméno
Pokazili se velcí
Když jsou hry živé (Playas)
Dvouplášťový oblek, doopravdy klobouky
Když jsou playas živé (Playas)
Nemusíte dvakrát přemýšlet o žádném jídle
Když jsou hry živé (Playas ohwoh ohwoh)
Musí dostat vše, co mohou (Playas ohh ohh)
a mají pocit, že žijí, je skutečné
[Divoký styl]
Playa musí udělat svou věc, aby zůstal syrový
takže to není nic, co by mě napadlo
Musím dostat všechny moje, protože na to není čas
Jde mi o tu hotovost, my zelení
Zvedne vás a vyrazí přímo do plástev skrýt se s podivíny
Kořist volá z obchoďáku do kapoty
když jsem narazil a hella se plazil po ulici
Zvedněte své naděje, pokud chcete
Velké peníze, ale pořád se do nich nevzdávám
Nemohu si dovolit přijít o dividendy s hrou, do které jsem vložil svůj biddin
Moje slovo (moje slovo) se může dostat do vaší dívky, ona dnes večer
Hraji pro Hay and the E&J;, musím se ponořit do místnosti, pokud chce hrát
Je zaklíněná na zuby jako tygří úder
Když ochutnáváte maso, nasajte si ústa
Vyrobte velkou banku, chcete dostat výprask
Příliš úhledný pro vás pankáče, nedostanete ganking
Zůstaň stejný, není to žádná změna
Dejte to s korunou, nelíbí se vám kain
Lehněte si jako mack s velkým obličejem yac
Souhlaste, že si nikdy nebudete pronajímat Q-ball a stackovat
[Nikdy]
(Playas)
Mackův nedostatek prostě pokazil hru
(Playas)
Pokazil to skutečným hráčům, kteří mu dali jméno
(Playas, ohwoh ohwoh)
Mackův nedostatek prostě pokazil hru
(Playas)
Pokazil to skutečným hráčům, kteří mu dali jméno
[Divoký styl]
Comin husté plevel, kukat hru s Westside of thangs
Zpomalený pohyb, udržujte to na hladině, procházejte se
Rolují pro bohatství a ochotu
Plevel, vyzvednutí peněz, protože všechno býčí wop
Žádná show a řekni a ???
Yo 'bidness, yo' bidness and well, hittin up 'because I got my mail
Není to trippin nebo flippin u úst, i když jste šli dolů na jih
a byl jsem venku s lízáním peněžních toků
Na minutu jsem fenomén, ale konečně musím projít
Položte se nízko, naštartujte tempomat jako tempomat
Rána oknem do práce '
do té míry, že by to mohlo způsobit, že ztratíte kontrolu
3-oh-4 zpomalí váš postup, dej mi těsto, které znáš
Není žádný vtip chlubit se nebo se chlubit
Je to spravedlnost jako funkce dotyku pro budoucnost, protože minulost poteče
Nenechte se naštvat a jděte, dva do zad, backstabbin, mack lackin
Musím to dostat dobře, dostat se přímo do středu západního života
dát to jako playas
[Nikdy]
Když jsou hry živé (Playas)
Dvouplášťový oblek, doopravdy klobouky
Když jsou hry živé (Playas)
Nemusíte dvakrát přemýšlet o žádném jídle
Když jsou hry živé (Playas ohwoh ohwoh)
Musí dostat vše, co mohou (Playas ohh ohh)
a mají pocit, že žijí, je skutečné
Když jsou playas živé (Playas)
Dvouplášťový oblek, doopravdy klobouky
Když jsou playas živé (Playas)
Nemusíte dvakrát přemýšlet o žádném jídle
Když jsou hry živé (Playas ohwoh ohwoh)
Musí dostat vše, co mohou (Playas ohh ohh)
a mají pocit, že yo 'livin je skutečný
Položte se, hickey phat, něco o tom, jak se dnes večer srovná
Není čas být mackovým nedostatkem
Zapněte to, pokud neběžíte, všechno je v pořádku
Já, hra musím jíst dítě, peníze hladový apetit
Uslyšíte pípnutí, je to zrůda, co dostává její peon
Vyberte si blikající světla, chcete se plazit, plazit
OOOH Jsem v tom hrbatý, je to jen můj typ skee geek
Hledám tisíc gramů, tref do toho, teď je tak vysoko
Nemůžu se s tou nemocí pasáka vypořádat, takže se odpružila a nemohla přestat
Myslím, že neměla dost, toho kila, které vrhla
Nemůžu na to myslet, něco musí vybrat bavlnu
Buďte úhlední, zbohatněte a nakrmte potřebu
Udělejte rychlost, vyjadřujte se, žádný stres, jak to pasujete lakomce?
Pojďme rodeo, jsem bratr s cashflow, tak na co myslíš?
Pojďte za mnou, v žádném okamžiku nebudeme jezdit na znamení, takhle žijí hry
[Divoký styl]
Pimpin není snadný, v dnešní době musíte své karty hrát správně
Když jste váleční makléři, šílí se
zůstaňte dole a plivněte hru napjatě
Pro ?????? udeřte je, vím, že je čas zpomalit let
ale prostě se nemůžu nabažit, jde o tu kořist celou noc
[Coldhard]
Víš, musel jsem sehnat lupiče, ať už je tento plán jakkoli
Od té doby, co jsem byl v roce 1984, jsem v této hře a v této hře s bojem
Vždycky jsem chtěl mít nějaké, protože jsem byl shorty
A já jsem nebyl punk, když to přišlo být přímo ošklivý a zlobivý
protože jsem věděl, jak získat své peníze, ???? nebyl žádný atrapa
Pohodlně se usaďte, nakreslete mapu, napište seznam domácích
Dva, jeden, to já vyberu
přijít, dostat to, co dostanu, a jet, nikdy se nepotit
a nebudu litovat, jsem bez kontroly, není to žádná neúcta
protože se chci ohnout, jsem ???? jdi mi otočit nohy
Pekelná nabídka, nabídka, musím jíst, nárok na tři ženy
Při přepravě mě u nohou, a pokud budete soudit, pak posuďte můj thang
[Nikdy]
Když jsou playas živé (Playas)
Dvouplášťový oblek, doopravdy klobouky
Když jsou hry živé (Playas)
Nemusíte dvakrát přemýšlet o žádném jídle
Když jsou hry živé (Playas ohwoh ohwoh)
Musí dostat vše, co mohou (Playas ohh ohh)
a mají pocit, že žijí, je skutečné

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com