TEXTPREKLAD.COM

Interpret: crucial conflict - Název: scummy 

Písňové texty a překlad: crucial conflict - scummy Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od crucial conflict! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od crucial conflict a podívejte, jaké další písničky od crucial conflict máme v našem archívu, např. scummy.

Původní

You know it's time to get 'em on
No doubt about it we gettin' scummie
You know we get 'em up early but we got 'em scummie
You know it's time to get 'em on
No doubt about it we gettin' scummie
You know we get 'em up early but we got 'em scummie
You know it's time to get 'em on, early in the morn'
Leavin' 'em scummie, tried the ground's rollin' on
Take it to the dome, lick 'em up like billy jumpin' passin' baby
I'm fired up, just got up, so what up, shoot 'em up on the 8 flow
Twenty if yo to the left, 6 8, I'm still fresh
55 steez, I turned express in the motel, well again problem
Son a fiend of Henn, pump it up at the hang out I'm about to begin
Scummie, mummie, I'm about to get my money
Who got some on it, on the real I'm on, comes home with me
Trippin' out with my homies, just chillin' with Tenderonies
No question, we gots to get 'em on, no if's, and's or what's about it
No Diggity, No Doubt, it's a must and plus I'm just 'Bout It
Shoutin' scummie, 1 2 3 4 Rodeo in the door kickin' Conflict
All in the lick for the dub see, world wide scumminess 'cause I know ya
You know it's time to get 'em on
No doubt about it we gettin' scummie
You know we get 'em up early but we got 'em scummie
Kilo be scummie mayn, hustle grounds with a Mack maintain
Wagon rollin', posse swollen, hustle keep that potent game
Blowin' through that wild style punk in the trunk
Watch all the flict get, get swayed
Do ya thang, thang, movin' past it, keep drivin' me crazy
Try to phase me, please understand it
I was raised on cornbread and yams man
Sick a, sick a country jams, nut graded pick is what I am
Gotta deal with it or kill it skillie
Bitch or no chasin', watch 'em fill it
So steal you off your square playa, give it up, phone your spirit
You know how your hustle be on like Perignon
Can't wait for the party to come around
Wanna get buck, get up on the babysitter
Get the trucks for the tight ass and then
Gitty up alright, all day, all night, all across the nation
When it's on take 5, we gone outside
Universal vacation, scummie that is
You know it's time to get 'em on
No doubt about it we gettin' scummie
You know we get 'em up early but we got 'em scummie
What's it be like 'cause I'm never rest to die, pack for real
Canibus smell up in my gear, gimme Q-tips, so I can clean my ear
Hear what I'm gonna say, what I'm gonna say you just might fear
Leave 'em in bitch said free this year
Everyone toss up Dubs a tear
Appear to be nice, to be nice, the scummie live
We Gitty up hollar Flict, laughin' 'bout song that we did
Doodle ooh, who hoggin'?
Give me a squeeze
You know it's time to get 'em on early as it is
Scummie is what the playa's say
When they bendin' through the keg
Got a head for any kinda hay
And wait can't Duoble Williams way, hey Randy
It don't matter, all them fine and dandy
Bend this block, so I can stop at the barn and chief some from Sandy
You know it's time to get 'em on
No doubt about it we gettin' scummie
You know we get 'em up early but we got 'em scummie
Party over here, it's time to shower, the place dried up
'Cause I just got paid, comin' through the door where Johnny may
In a bar criss cross Allisade, feelin' hip y'all known as gitty up
And throw my city from the North to the South to the East to the West
Get scummie and the dope gon' tear it up
With the boldest crew bringin' down yo' roof still hollarin' that Flict
Make another brother ball up in a minute, bring it to him
Steady runnin' through ya crew, dumpin' up in 'em, in 'em
And break 'em off right quick
Any time right now, I'm tweaked to the beat
Fallin' asleep, up in the party meet, body heat
Tryin' to move my feet to the beat gitty up with a freak
Still know my P's and Q's, if you snooze ya lose
Wait a minute, what's up fool?
Slow down before there be a Showdown
No disrespect but you brothas know the rules
It's cool, we could get our swerve on
Strokin' on the illa of a killa
For real a, when my ace go boom
Bump in a barn, hit 'em with a smoke alarm, no harm
You know it's time to get 'em on
No doubt about it we gettin' scummie
You know we get 'em up early but we got 'em scummie
You know it's time to get 'em on
No doubt about it we gettin' scummie
You know we get 'em up early but we got 'em scummie
You know it's time to get 'em on
No doubt about it we gettin' scummie
You know we get 'em up early but we got 'em scummie
...

překlad

Víte, že je čas je dostat
Není pochyb o tom, že dostáváme spodinu
Víš, že je vstáváme brzy, ale dostali jsme je spodinou
Víte, že je čas je dostat
Není pochyb o tom, že se dostáváme ke spodině
Víš, že je vstáváme brzy, ale dostali jsme je spodinou
Víš, že je čas na ně, brzy ráno
Leavin 'em scummie, zkusil se převalit
Vezměte to do kopule, lízejte je jako billy skákající kolem dítěte
Vystřelil jsem, právě jsem vstal, tak co se děje, vystřelte je na tok 8
Dvacet, pokud jo doleva, 6 8, jsem stále čerstvý
55 steez, otočil jsem se v motelu expresně, opět problém
Synu zloducha Henna, načerpej to na hangoutu, který začínám
Scummie, mummie, chystám se dostat své peníze
Kdo na tom něco má, ve skutečnosti jsem na tom, jde domů se mnou
Trippin 'out with my homies, just chillin' with Tenderonies
Není pochyb, máme dost, abychom je dostali, ne, jestli je a co je nebo co je na tom
No Diggity, No Doubt, to je nutnost a navíc jsem jen ‚Bout It
Křičel scummie, 1 2 3 4 Rodeo ve dveřích kopal konflikt
Všichni v lízání pro dub vidět, celosvětová špína, protože tě znám
Víte, že je čas je dostat
Není pochyb o tom, že dostáváme spodinu
Víš, že je vstáváme brzy, ale dostali jsme je spodinou
Kilo be scummie mayn, shon důvody s Mackovým udržováním
Wagon rollin ', četa oteklá, shon, držte se této silné hry
Foukání skrz ten divoký styl punk v kufru
Sledujte, jak se každý konflikt dostává, houpá
Thang, thang, pohybující se kolem toho, pořád mě pohánět šílenstvím
Zkuste mě fázovat, prosím pochopte to
Byl jsem vychován na kukuřičném chlebu a sladké brambory
Nemocný, nemocná země se zasekává, výběr ořechů je to, co jsem
Musím se s tím vypořádat nebo to zabít
Děvko nebo žádné pronásledování, sledujte, jak je plní
Takže tě ukradni ze svého hranatého playa, vzdej to, zavolej svému duchu
Víte, jak se váš ruch podobá Perignonovi
Nemůžu se dočkat, až přijde večírek
Chcete se vydělat, vstaňte na chůvu
Pořiďte si kamiony do zadku a pak
Gitty v pořádku, celý den, celou noc, po celé zemi
Když je to na 5, šli jsme ven
Univerzální dovolená, to je scummie
Víš, že je čas je dostat
Není pochyb o tom, že se dostáváme ke spodině
Víš, že je vstáváme brzy, ale dostali jsme je spodinou
Jaké to je, protože nikdy neodpočívám, zabalím se doopravdy
Canibus voní v mé výbavě, dávám Q-tipy, abych si mohl vyčistit ucho
Slyšte, co řeknu, co řeknu, čeho byste se mohli bát
Nechte je v prdeli řekl letos zdarma
Každý hodí Dubsovi slzu
Vypadají jako milí, milí, šmejdové žijí
My Gitty up hollar Flict, smějeme se písni, kterou jsme udělali
Doodle, ooh, kdo se spí?
Dej mi zmáčknout
Víte, že je čas je dostat včas, jak to je
Scummie je to, co říká playa
Když se ohýbali skrz soudek
Mám hlavu na nějaké trochu sena
A počkejte, nemůže Duoble Williams způsobem, hej Randy
To nevadí, všichni v pohodě a blázni
Ohněte tento blok, abych se mohl zastavit u stodoly a šéfovat některým ze Sandy
Víte, že je čas je dostat
Není pochyb o tom, že se dostáváme ke spodině
Víš, že je vstáváme brzy, ale dostali jsme je spodinou
Večírek tady, je čas se osprchovat, místo vyschlo
Protože jsem právě dostal zaplaceno, přicházím dveřmi, kde může Johnny
V baru Criss Cross Allisade, cítit se hip y'all známý jako gitty up
A hodím mé město ze severu na jih na východ na západ
Získejte scummie a drogy to roztrhají
S nejodvážnější posádkou, která snesla střechu, stále hvízdá Flict
Připravte za chvíli další bratrský míč a přiveďte mu ho
Neustálý běh skrz tvou posádku, skládka v nich, v nich
A rychle je vylomte
Kdykoli právě teď jsem vyladěn do rytmu
Usínání, na večírku, tělesné teplo
Snažím se s podivínem pohybovat nohama do rytmu
Stále znáš moje P a Q, pokud si odložíš ztrátu
Počkejte chvíli, co je blázna?
Zpomalte, než dojde k Showdown
Žádná neúcta, ale vy, bratři, znáte pravidla
Je to v pohodě, mohli bychom se dostat do odbočky
Hladí se na killa
Opravdu, když moje eso rozkvétá
Narazte do stodoly, udeřte je kouřovým alarmem, bez újmy
Víte, že je čas je dostat
Není pochyb o tom, že se dostáváme ke spodině
Víš, že je vstáváme brzy, ale dostali jsme je spodinou
Víš, že je čas je dostat
Není pochyb o tom, že se dostáváme ke spodině
Víš, že je vstáváme brzy, ale dostali jsme je spodinou
Víš, že je čas je dostat
Není pochyb o tom, že se dostáváme ke spodině
Víš, že je vstáváme brzy, ale dostali jsme je spodinou
...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com