TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • crucial conflict – let it go

Interpret: crucial conflict - Název: let it go 

Písňové texty a překlad: crucial conflict - let it go Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od crucial conflict! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od crucial conflict a podívejte, jaké další písničky od crucial conflict máme v našem archívu, např. let it go.

Původní

Sometimes you gotta let it go
Certain situations you're facin' will make your head explode
Being in this game ain't no joke
Plenty brothas on the street straight get smoked
People wearin them folks
Its straight up bump to the grind
We drop and it seem like it ain't gon stop
Growin up around gang bangers, feinds that'll make you scream,
Is on the scene, us that make ya cane
It was fun at first, now I pass
I was trippin with the game, but the game dun got to bad
Them boys lockin us up left and right
I'm down with the cause, uphold the law
It begins at birth, from which I draw
And everybody want to be the man with the quick hand
But the big man un-organized
Up in them thangs, blowin our brains
Close your eyes picture how you might die
Sippin up the dro, livin in the g-e-double-t-o
Comin outside sometimes I'm strapped
Knowin that somebody might try to pull my brains and my life
Want to take me out
It's the life we live for, we kill for
When you get pushed to the edge of the ledge
And fusion all I hear is music

překlad

Někdy to musíš nechat jít
Určité situace, kterým čelíte, způsobí, že vám vybuchne hlava
Být v této hře není žádný vtip
Spousta vývarů na ulici se přímo kouří
Lidé je nosí
Je to přímý náraz na grind
Klesáme a zdá se, že to nezastaví
Vyrůstat kolem gangsterů, feindů, které tě donutí křičet,
Je na scéně, my, kteří vás dělají hůl
Zpočátku to byla zábava, teď míjím
Byl jsem trippin s hrou, ale hra dun dostal do špatného
Tito chlapci nás zamykají vlevo a vpravo
Jsem dole s příčinou, dodržuj zákon
Začíná to narozením, ze kterého čerpám
A všichni chtějí být muži s rychlou rukou
Ale velký muž neorganizovaný
Nahoře v nich bije, fouká nám mozek
Zavři oči, jak bys mohl zemřít
Usrkávejte dro, žijící v g-e-double-t-o
Přijdu ven někdy jsem připoután
Vím, že by se někdo mohl pokusit vytáhnout můj mozek a můj život
Chceš mě vzít ven
Je to život, pro který žijeme, pro který zabíjíme
Když vás tlačí na okraj římsy
A fúzi slyším jen hudbu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com