TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • crucial conflict – just getting my money

Interpret: crucial conflict - Název: just getting my money 

Písňové texty a překlad: crucial conflict - just getting my money Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od crucial conflict! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od crucial conflict a podívejte, jaké další písničky od crucial conflict máme v našem archívu, např. just getting my money.

Původní

Just getting my money
All the girls in the world wanna ride wit me
Just getting my money
I'm a Chi-town playa can't you see
Just getting my money
Mack all the way what can I say
Just getting my money
I'm the prince of the funk and it sounds this way
Introducing myself
As the chief-king Cold Hard
Looking cold like the blow
Of wind smoke like a bodyguard
Slick as the slickest
Slicker you can thinka
Screw me ya goofy trick
And then I'll switch ya
Got me all hot when haters be at me
Tryin' ta kick off something 'cause I be jazzy
But I don't trip at all, I keep on macking
Sit back relax as my ends keep on stacking
Check it out I strut
Peeping all the good butts
Can I get it on you, can have a cut
Of a potent raw dope party
That have you peeped in one hit
Of the key to mack, have you freaking
Straight game from the Chi-town
The fly town, stop fighting all you fat girls
I'ma thousand grammes so act clown
Playas hated looking faded
Ain't that funny, dummy
Yo girl be giving up the money
Just getting my money
All the girls in the world wanna ride wit me
Just getting my money
I'm a Chi-town playa can't you see
Just getting my money
Mack all the way what can I say
Just getting my money
I'm the prince of the funk and it sounds this way
Brothers like me you know, I have ta ball a bit
Out wit the Conflict and you know we runnin' it
My fellas told me there's a gang hanging on the road
Rolling down the window macking on these 3-0-4's
They creeping peeping to the game but they all the same
Rolling 'round wid me this trying ta get up in yo brain
But I maintain mine and I gotta claim mine
Running wid them renegades stepping in between lines
We rolling up the vibes, stepping in the 9-5
Kilo, Cold Hard and the Never wid the Wild Style
Freaks in Deca-T West side and Chi-Town the best
'Cause we westbound put 2 up on ya chest now
Bow down, bow-wow yo yippee-yay
Crucial Conflict's got 'em in the barn smoking on hay
But still it's on to the break a dawn, dawn of the day
As I chill wid the Conflict, just getting my money!
Just getting my money
All the girls in the world wanna ride wit me
Just getting my money
I'm a Chi-town playa can't you see
Just getting my money
Mack all the way what can I say
Just getting my money
I'm the prince of the funk and it sounds this way
Straight for the hood I be live 4-5 by my side
As I ride on the funky track bumpin' yo back
In the 'Lac we be like snicking a mix like this
Every single day when I play my way
'Cause it ain't no thing for me ta just chill
Got my money in my pocket everything is real
Who is me? What is me? Could you be like me?
Creepin' it's the weekend and I'll be sneaking
Bass penetrate my chest when I'm off the cess-sime
Ya see the mack make it easy
All a y'all freaks we can party all night
Throw ya hands in the s-k-y put 'em up high
Sweet, beet, good enough ta eat
Get ya champagne glasses drink is on me
To all you MCs, playas indeed, it's the wicked Wild Style
And I'd like ta say peace
Just getting my money
All the girls in the world wanna ride wit me
Just getting my money
I'm a Chi-town playa can't you see
Just getting my money
Mack all the way what can I say
Just getting my money
I'm the prince of the funk and it sounds this way

překlad

Právě dostávám své peníze
Všechny dívky na světě se mnou chtějí jezdit
Jen dostávám své peníze
Jsem chi-město playa nevidíš
Právě dostávám své peníze
Mack celou cestu, co můžu říct
Právě dostávám své peníze
Jsem princ funku a zní to tak
Představuji se
Jako hlavní král Cold Hard
Vypadá chladně jako rána
Větrného kouře jako bodyguarda
Úhledný jako nejúžasnější
Slicker můžete myslet
Sakra, jo praštěný triku
A pak tě přepnu
Když mě nenávidí, jsou na mě všichni horkí
Snažím se něco odstartovat, protože jsem jazzový
Ale vůbec nezakopávám, pořád makám
Posaďte se a uvolněte se, jak se moje konce neustále skládají
Podívejte se na to, že jsem vzpěra
Vykukující všechny dobré zadky
Můžu to na vás dostat, můžu mít řez
Silné syrové drogy
To jste nakoukli do jednoho zásahu
Klíčem k macku, děsíte se
Přímá hra z města Chi
Letět městem, přestaňte bojovat se všemi svými tlustými děvčaty
Jsem tisíc gramů, takže se chovej jako klaun
Playas nenáviděl vypadající vybledlé
To není vtipné, atrape
Yo dívka se vzdává peněz
Právě dostávám své peníze
Všechny dívky na světě se mnou chtějí jezdit
Jen dostávám své peníze
Jsem chi-město playa nevidíš
Jen dostávám své peníze
Mack celou cestu, co můžu říct
Právě dostávám své peníze
Jsem princ funku a zní to tak
Bratři jako já, víte, mám trochu míč
Venku s konfliktem a víte, že to řídíme
Moji muži mi řekli, že na silnici visí gang
Na těchto 3-0-4 se valí oknem
Plíží se do hry, ale všichni jsou stejní
Válcování kolem mě to zkouší vstát do tvého mozku
Ale udržuji svůj a musím si nárokovat svůj
Běžící šípové odpadlíci vstupují mezi řádky
Zvedli jsme vibrace a vstoupili do 9-5
Kilo, Cold Hard a Never Wid the Wild Style
Freaks in Deca-T West side and Chi-Town the best
Protože jsme na západ dali 2 na tvou hruď
Pokloňte se, pokloňte se, jo jo
Klíčový konflikt je dostal do stodoly kouřící na seno
Ale stále je to na rozbité svítání, svítání dne
Jak chill wid Konfliktu, jen dostat své peníze!
Jen dostávám své peníze
Všechny dívky na světě se mnou chtějí jezdit
Právě dostávám své peníze
Jsem chi-město playa nevidíš
Právě dostávám své peníze
Mack celou cestu, co můžu říct
Právě dostávám své peníze
Jsem princ funku a zní to tak
Přímo pro kapotu budu žít 4-5 po mém boku
Jak jezdím na funky trati, která se ti vrací zpět
V „Lacu jsme jako snicks mix jako je tento
Každý den, když hraju svou cestu
Protože to pro mě není nic, jen chill
Mám peníze v kapse, všechno je skutečné
Kdo jsem já? Co jsem já Můžeš být jako já?
Plazím se, je víkend a já se budu plížit
Bass jsem pronikl do mé hrudi, když jsem mimo cess-sime
Vidíš, jak to mack usnadňuje
Všichni a všichni z vás se můžeme bavit celou noc
Hoď ruce do s-k-y, které jsou vysoko
Sladká, cukrová řepa, dostatečně dobrá k jídlu
Získejte šampaňské, pití je na mě
Pro vás všechny MC, je to opravdu zlý divoký styl
A rád bych řekl mír
Právě dostávám své peníze
Všechny dívky na světě se mnou chtějí jezdit
Jen dostávám své peníze
Jsem chi-město playa nevidíš
Jen dostávám své peníze
Mack celou cestu, co můžu říct
Právě dostávám své peníze
Jsem princ funku a zní to tak

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com