TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • crucial conflict – 2 bogish

Interpret: crucial conflict - Název: 2 bogish 

Písňové texty a překlad: crucial conflict - 2 bogish Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od crucial conflict! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od crucial conflict a podívejte, jaké další písničky od crucial conflict máme v našem archívu, např. 2 bogish.

Původní

[Hook:] X 4
We bogus bogus and mafia!
Say what?
[Never]
Stand tall when this shit jump off
Better back back down
Got a wild wolf pack attack
We'll body snatch em, crack em
Detach and smack em
Run from the gun finna have you some
Spin em around ready to drown em
Missin arm leg leg arm head they found em stankin
'cause he wasn't ready for the wild gankin
Blindfold execution style
Certified straight lunatic bucked
Cook County bounty rowdy better be audi
Bangers fulla anger, step into my chamber
Oh I'm finna hang ya, rodeo ranglers
Ride, east coast west coast
In the middle, down south, 2 bogus
Hypnotized Minds with the Conflict bumpin
Your trunk and we steady dumpin
[Crunchy Black?]
It's a motherfuckin stick up
Giddy your shit up
Three 6 finna tear the motherfuckin club up
Crucial Conflict, click I roll with
Better get a bitch, war and straight gun up
Gimme that money, ain't shit funny
Fuckin with a motherfuckin nigga from down south
Nigga think I'm ?tray? hoe I ain't ?tray?
Find this gun in your motherfuckin mouth, test me baby
If you think I'm playin, proof test me baby
If you know what I'm sayin
Got a couple motherfuckin niggas over here prayin
Got a couple motherfuckin niggas over here layin
Face down in the ground hopin dead they live
You ain't Mafia, you don't know the deal
Representin Memphis to the fullest and I got my gat
But it ain't where you from it's where you at
I'm in the golden, nigga
[Hook] X 4
[Coldhard]
Well if your city's hardest
Man have you seen the lives I feel that I have lived before
Paid to do my same life
Hopin I don't get dropped bogus for nothin I do
Smoke Hay like them playas back in the 50's, it's a new
We in the cell too
We could get clink claks and thousand suits
Lizard boots, a ring or two
How you move to the blue, how you call us crew
Fool, be cool what's cool, you snooze you lose
Me and my down south niggas rule
Fuck the other nigga, we pay dues too
[Juicy J]
This goes out to all my niggas
Flippin cheese and countin figures
Put your boy up in the picture
Knowin I wanna be down with ya
Memphis niggas, Chi-Town niggas
Clicked up like notorious killas
Never focused, always bogus
Blunts and guns is all we totin
Constantly rollin, constantly rollin
Tight on white but weed I'm smokin
Every corner playas postin
Eyes are red from dope we chokin
All your hoes they blowin kisses
Pay attention to our pimpin
Flict, Nino, and the Juice
We tear the club up thugs and bitches
[Kilo]
Bone solid! 'cause papa was a rolling stone
Gotta get em on and it's on but in the terror zone
Havin visions of glistens my posse ridin
Dippin in my stridin
Never slippin, just slidin, canivin
Bogus bogus nigga hopeful
Got that mossberg
Send the word, Kilo
Not because the mac spittin potent dope
And this overdose, comatose
We gon rush and drain your mind
It's a Conflict in the ghetto
And we livin in crucial times
[Hook] X 4
[Lord Infamous]
Scarecrow is frozen, not frozen and cold
We the cold terrorists, we have entered this city Chicago
Cruical the Conflict the Memphis streets is
Now you niggas know you can't break (..?..)
I'ma let this mob take off
Won't stop until I knock it off
The left fill it up till it wet and erupt
Erupt like muggin my type busta
Come get up in the middle of an inner city riddle
Wanna fill a figure up, and not just a little
Feel my force, of course you're hoarse
From the rusty point of Scarecrow's sickle
Stabbin up through the ?vouches?
Lord Infamous shock absorbin
I'm squishin like project roaches
'cause we be the niggas 2 bogus 2 bogus
[Wildstyle]
Smile for the bullhorn the alarm to run
Gun got me so gone hit em son
We the number one young gun
Hold em up or fold em up son no love for none
Run up and get done punk
Hit em up jump straight bucked
When it dump it come bullet'll thump ya junk
It's on fool pull the wrong move
And soon lose ya like Lucifer
In the middle make a fool of ya
Ruin ya nigga choose and get abused ya crushed
Huh? Where ya nuts son?
I got Chicago straight Chicago
98 shit figured up on John Doe
In the roll no flow peepin at all
Close to coast close to crawl
Bump em all, put em in shock
'cause ya can't walk or walk
If ya know who the boss, pack it up
Ya lost, say what?
[Hook] (till fade)

překlad

[Háček:] X 4
My falešní falešní a mafie!
Řekni, co?
[Nikdy]
Postav se vysoko, když tato hovna skočí
Lepší zpět zpět dolů
Dostal útok divokých vlčích smeček
Zachytíme je, rozbijeme
Odpojte a plácněte je
Utíkej od zbraně, máš nějaké
Roztočte je a připravte je utopit
Missin paže noha noha paže hlava našli em stankin
protože nebyl připraven na divokého gankina
Styl provedení se zavázanýma očima
Certifikovaný přímý šílenec
Cook County bounty rowdy lepší být audi
Bangers plný hněv, krok do mé komory
Ach, já tě finna oběsím, rodeo ranglery
Jízda, východní pobřeží západní pobřeží
Uprostřed, dole na jih, 2 falešné
Hypnotizované mysli s konfliktem bumpin
Tvůj kufr a my vytrvale skládáme
[Crunchy Black?]
Je to zkurvený hůl
Zatracené sračky
Tři 6 finny roztrhají zasraný klub
Zásadní konflikt, klikněte, s kterým se valím
Lepší je dostat děvku, válku a rovnou zbraň
Dej mi ty peníze, není to sranda
Fuckin with a motherfuckin nigga from down south
Nigga myslíš, že jsem? Tác? motyka já nejsem? podnos?
Najděte tu zbraň v tvých zasraných ústech, vyzkoušejte mě, zlato
Pokud si myslíte, že hraju, vyzkoušejte mě, zlato
Pokud víte, co říkám
Tady se modlí pár zkurvených niggasů
Tady ležel pár zkurvených niggasů
Tváří dolů v zemi doufajíce mrtví, že žijí
Nejsi mafie, neznáš dohodu
Zastupuji Memphis naplno a já mám svůj gat
Ale není to odkud jsi, odkud jsi
Jsem ve zlatě, nigga
[Hák] X 4
[Coldhard]
Pokud je tvé město nejtěžší
Člověče, viděl jsi život, který cítím, že jsem žil dříve
Zaplaceno za stejný život
Doufám, že za nic neudělám falešné falešné zprávy
Smoke Hay jako oni hrají v 50. letech, je to nový
My také v cele
Mohli bychom dostat cinkání a tisíce obleků
Ještěrky, prsten nebo dva
Jak se pohybujete na modrou, jak nás nazýváte posádka
Blázen, buď v pohodě, co je v pohodě, ty odložíš, že ztratíš
Já a moje jižní jižní blázni vládneme
Seru na ostatní niggy, platíme také poplatky
[Juicy J]
To jde na všechny mé niggas
Flippin sýr a počítání figurek
Dejte svého chlapce na obrázek
Vím, že chci být dole s tebou
Memphis niggas, Chi-Town niggas
Kliknul jako notoricky známé killas
Nikdy zaostřený, vždy falešný
Blunts and guns is all we totin
Neustále rollin, neustále rollin
Pevně ​​na bílém, ale trávu kouřím
Každý roh hraje
Oči jsou červené od drogy, kterou si chokinujeme
Všechny vaše motyky, které fouká polibky
Věnujte pozornost našemu pasákovi
Flict, Nino a Juice
Roztrhali jsme kriminálníky a feny
[Kilo]
Kosti pevné! protože otec byl valící se kámen
Musím je dostat a je to dál, ale v teroristické zóně
Havin vize leskne se moje četa ridin
Dippin v mém stridinu
Nikdy neklouzejte, jen sklouzněte, canivin
Falešný falešný nigga nadějný
Mám toho mechberga
Pošlete slovo, Kilo
Ne proto, že má mac spittin silný droga
A toto předávkování, komatózní
Spěcháme a vyčerpáme vaši mysl
Je to konflikt v ghettu
A my žijeme v rozhodujících dobách
[Hák] X 4
[Lord Infamous]
Strašák je zmrzlý, nezmrazený a chladný
My, chladní teroristé, jsme vstoupili do tohoto města Chicago
Ulicemi Memphisu je Crucial the Conflict
Teď vy blázni víte, že se nemůžete zlomit (..? ..)
Nechám tento dav vzlétnout
Nezastavím se, dokud to neodklepnu
Levice to naplní, dokud nezmokne a nevybuchne
Erupt like muggin my type busta
Přijďte vstát uprostřed hádanky ve městě
Chcete zaplnit postavu, a to nejen trochu
Cítíš moji sílu, samozřejmě jsi chraplavý
Z rezavého bodu Strašákova srpu
Zabodněte se přes „ručení“
Lord Infamous tlumič nárazů
Přikrčím se jako šváby projektu
protože jsme niggas 2 falešní 2 falešní
[Divoký styl]
Úsměv, aby se spustil alarm
Zbraň mě tak zasáhla, udeř je
Jsme mladá zbraň číslo jedna
Držte je nahoru nebo je skládejte, žádná láska pro nikoho
Rozběhněte se a punk
Hit em up skok rovnou vzpínal
Když se to vypustí, přijde kulka, která tě rozbije
Je to hlupák, vytáhni špatný tah
A brzy tě ztratím jako Lucifer
Uprostřed z tebe udělej blázna
Zničte nigga, vyberte si a nechte se zneužít
Co? Kde jo, synu, synu?
Dostal jsem Chicago rovnou do Chicaga
Na Johna Doea se objevilo 98 hovna
V roli vůbec žádný peepin
Blízko pobřeží, blízko se plazit
Bump em all, get em in shock
protože nemůžeš chodit nebo chodit
Pokud víte, kdo je šéfem, sbalte to
Ztratil jsi, co říkáš?
[Hák] (do vyblednutí)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com