TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • crosby stills nash young – wooden ships

Interpret: crosby stills nash young - Název: wooden ships 

Písňové texty a překlad: crosby stills nash young - wooden ships Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od crosby stills nash young! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od crosby stills nash young a podívejte, jaké další písničky od crosby stills nash young máme v našem archívu, např. wooden ships.

Původní

Black sails knifing through the pitchblende night
Away from the radioactive landmass madness
From the silver-suited people searching out
Uncontaminated food and shelter on the shores
No glowing metal on our ship of wood only
Free happy crazy people naked in the universe
We speak earth talk
Go ride the music
If you smile at me you know I will understand
Cause that is something everybody everywhere does
In the same language
I can see by your coat my friend that you're from the other side
There's just one thing I got to know
Can you tell me please who won
You must try some of my purple berries
I been eating them for six or seven weeks now
Haven't got sick once
Probably keep us both alive
Wooden ships on the water very free and easy
Easy you know the way it's supposed to be
Silver people on the shoreline leave us be
Very free and easy
Sail away where the mornin' sun goes high
Sail away where the wind blows sweet and young birds fly
Take a sister by her hand
Lead her far from this barren land
Horror grips us as we watch you die
All we can do is echo your anguished cry and
Stare as all you human feelings die
We are leaving
You don't need us
Go and take a sister by her hand
Lead her far from this foreign land
Somewhere where we might laugh again
We are leaving
You don't need us
Sailing ships on the water very free and easy
Easy you know the way it's supposed to be
Silver people on the shoreline leave us be
Very free
And gone
No see'Mon
Go ride the music
See'Mon Ride it child

překlad

Černé plachty klouzající nocí smoly
Daleko od šílenství radioaktivní půdy
Z hledajících lidí ve stříbrném obleku
Nekontaminované jídlo a přístřeší na břehu
Žádný zářící kov pouze na naší dřevěné lodi
Zdarma šťastní šílení lidé nazí ve vesmíru
Mluvíme o Zemi
Jděte jezdit na hudbě
Pokud se na mě usmějete, víte, že to pochopím
Protože to je něco, co dělají všichni všude
Ve stejném jazyce
Podle kabátu vidím, příteli, že jsi z druhé strany
Věděl jsem jen jednu věc
Můžete mi prosím říct, kdo vyhrál
Musíte vyzkoušet některé z mých fialových bobulí
Jím je teď šest nebo sedm týdnů
Ještě jsem jednou neochorel
Pravděpodobně nás oba necháme naživu
Dřevěné lodě na vodě velmi zdarma a snadno
Snadno víte, jak to má být
Stříbrní lidé na pobřeží nás nechávají být
Velmi zdarma a snadno
Odplujte pryč tam, kde ráno stoupá slunce
Odplujte, kde vítr fouká sladce a létají mladí ptáci
Vezměte sestru za ruku
Odveďte ji daleko od této pusté země
Když sledujeme, jak umíráš, uchopí nás hrůza
Jediné, co můžeme udělat, je ozvěna vašeho trápeného výkřiku a
Dívejte se, jak umírají všechny vaše lidské city
Odcházíme
Nepotřebujete nás
Jdi a vezmi sestru za ruku
Odveďte ji daleko od této cizí země
Někde, kde bychom se mohli znovu smát
Odcházíme
Nepotřebujete nás
Plachetnice na vodě velmi zdarma a snadno
Snadno víte, jak to má být
Stříbrní lidé na pobřeží nás nechávají být
Velmi zdarma
A pryč
No see'Mon
Jděte jezdit na hudbě
See'Mon Ride it dítě

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com