TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • crosby stills nash young – southern cross

Interpret: crosby stills nash young - Název: southern cross 

Písňové texty a překlad: crosby stills nash young - southern cross Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od crosby stills nash young! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od crosby stills nash young a podívejte, jaké další písničky od crosby stills nash young máme v našem archívu, např. southern cross.

Původní

Got out of town on a boat goin' to Southern Islands
Sailing a reach before a followin' sea
She was makin' for the trades on the outside
And the downhill run to Papeete
Off the wind on this heading lie the Marquesas
We got eighty feet of the waterline nicely making way
In a noisy bar in Avalon I tried to call you
But on a midnight watch I realized why twice you ran away
Think about
Think about how many times I have fallen
Spirits are using me, larger voices callin'
What Heaven brought you and me cannot be forgotten
Around the world (I have been around the world)
Lookin' (lookin' for that woman girl)
Who knows she knows (who knows love can endure)
And you know it will
When you see the Southern Cross for the first time
You understand now why you came this way
'Cause the truth you might be runnin' from is so small
But it's as big as the promise, the promise of a comin' day
So I'm sailing for tomorrow my dreams are a-dyin'
And my love is an anchor tied to you (tied with a silver chain)
I have my ship and all her flags are a-flyin'
She is all that I have left and music is her name
Think about
Think about how many times I have fallen
Spirits are using me, larger voices callin'
What Heaven brought you and me cannot be forgotten
I have been around the world (I have been around the world)
Lookin' (lookin' for that woman girl)
(Who knows love can endure)
And you know it will
And you know it will
So we cheated and we lied and we tested
And we never failed to fail it was the easiest thing to do
You will survive being bested
Somebody fine will come along make me forget about loving you
And the southern cross

překlad

Vyrazili jsme z města na lodi, která pluje na Jižní ostrovy
Plachtění na dosah před následným mořem
Vyráběla zvenčí obchody
A sjezd z Papeete
Vítr na tomto směru leží Markýzy
Dostali jsme osmdesát stop vodorysky a pěkně ustupovali
V hlučném baru v Avalonu jsem se vám pokusil zavolat
Ale na půlnočních hodinkách jsem si uvědomil, proč jsi dvakrát utekl
Přemýšlet o
Přemýšlejte o tom, kolikrát jsem spadl
Duchové mě používají, větší hlasy volají
To, co Nebe přineslo tobě i mně, nelze zapomenout
Po celém světě (byl jsem po celém světě)
Hledám (hledám tu dívku)
Kdo ví, že ví (kdo ví, že láska může vydržet)
A víte, že bude
Když poprvé uvidíte Jižní kříž
Už chápete, proč jste přišli touto cestou
Protože pravda, ze které bys mohl utíkat, je tak malá
Ale je to tak velké jako slib, slib přicházejícího dne
Takže pluji zítra, mé sny umírají
A moje láska je kotva přivázaná k tobě (svázaná stříbrným řetízkem)
Mám svou loď a všechny její vlajky létají
Je to vše, co mi zbylo, a hudba je její jméno
Přemýšlet o
Přemýšlejte o tom, kolikrát jsem spadl
Duchové mě používají, větší hlasy volají
To, co Nebe přineslo tobě i mně, nelze zapomenout
Byl jsem po celém světě (byl jsem po celém světě)
Hledám (hledám tu dívku)
(Kdo ví, že láska vydrží)
A víte, že bude
A víte, že bude
Takže jsme podváděli a lhali jsme a testovali jsme
A nikdy jsme nezklamali, byla to nejjednodušší věc
Přežijete, když vás někdo překoná
Přijde někdo v pořádku, abych zapomněl na to, že tě miluji
A jižní kříž

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com