TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • crosby stills nash young – prison song

Interpret: crosby stills nash young - Název: prison song 

Písňové texty a překlad: crosby stills nash young - prison song Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od crosby stills nash young! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od crosby stills nash young a podívejte, jaké další písničky od crosby stills nash young máme v našem archívu, např. prison song.

Původní

One day a friend took me aside
And said I have to leave you
For buying something from a friend
They say I've done wrong
For protecting the name of a man
They say I'll have to leave you,
So now I'm bidding you farewell
For much too long.
And here's a song to sing,
For every man inside,
If he can hear you sing
It's an open door.
There's not a rich man there,
Who couldn't pay his way
And buy the freedom that's a high price
For the poor.
Kids in Texas
Smoking grass,
Ten year sentence
Comes to pass
Misdemeanor
In Ann Arbor,
Ask the judges
Why?
One day a friend said to her kids
I'm gonna have to leave you
For selling something to the man
I guess I did wrong
And although I did the best I could
I'm gonna have to leave you
So now I'm kissing you farewell
For much too long.
And here's a song to sing,
For every man inside
If he can hear you sing
It's an open door.
There's not a rich man there
Who couldn't pay his way
And buy the freedom that's a high price
For the poor

překlad

Jednoho dne mě přítel vzal stranou
A řekl, že tě musím opustit
Za nákup něčeho od přítele
Říkají, že jsem udělal špatně
Za ochranu jména muže
Říkají, že tě budu muset opustit,
Takže teď se s vámi loučím
Příliš dlouho.
A tady je píseň k zpěvu,
Pro každého muže uvnitř
Pokud tě slyší zpívat
Jsou to otevřené dveře.
Není tam žádný bohatý muž,
Kdo nemohl zaplatit
A kupte si svobodu, která je vysoká cena
Pro chudé.
Děti v Texasu
Kouření trávy,
Desetiletý trest
Přijde
Přečin
V Ann Arbor,
Zeptejte se soudců
Proč?
Jednoho dne řekla kamarádka svým dětem
Budu tě muset opustit
Za to, že muži něco prodal
Myslím, že jsem udělal chybu
A přestože jsem udělal to nejlepší, co jsem mohl
Budu tě muset opustit
Takže teď tě líbám na rozloučenou
Příliš dlouho.
A tady je píseň k zpěvu,
Pro každého muže uvnitř
Pokud tě slyší zpívat
Jsou to otevřené dveře.
Není tam žádný bohatý muž
Kdo nemohl zaplatit
A kupte si svobodu, která je vysoká cena
Pro chudé

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com