TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • crosby stills nash young – medley the loner cinnamon girl down by the river

Interpret: crosby stills nash young - Název: medley the loner cinnamon girl down by the river 

Písňové texty a překlad: crosby stills nash young - medley the loner cinnamon girl down by the river Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od crosby stills nash young! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od crosby stills nash young a podívejte, jaké další písničky od crosby stills nash young máme v našem archívu, např. medley the loner cinnamon girl down by the river.

Původní

He's a perfect stranger
Like a cross of himself and a fox
He's a feeling arranger
And a changer of the ways he talks
He's the unforseen danger
The keeper of the key to the locks
Know when you see him
Nothing can free him
Step aside, open wide
It's the loner
If you see him in the subway
He'll be down at the end of the car
Watching you move
Until he knows he knows who you are
When you get off at your station alone
He'll know that you are
Know when you see him
Nothing can free him
Step aside, open wide...
I wanna live with a cinnamon girl
I could be happy
The rest of my life
With a cinnamon girl
A dreamer of pictures
I run in the night
You see us together
Chasing the moonlight
My cinnamon girl
Ten silver saxes,
A bass with a bow
The drummer relaxes
And waits between shows
For his cinnamon girl
A dreamer of pictures
I run in the night
You see us together
Chasing the moonlight
My cinnamon girl...
Be on my side,
I'll be on your side, baby
There is no reason for you to hide
It's so hard for me
Staying here all alone
When you could be taking me
For a ride.
Yeah, she could drag me
Over the rainbow,
Send me away
Down by the river
I shot my baby
Down by the river
Dead.
You take my hand,
I'll take your hand
Together we may get away
This much madness is
Too much sorrow
It's impossible to make it today.
Yeah, she could drag me
Over the rainbow,
Send me away
Down by the river
I shot my baby
Down by the river
Dead.
Be on my side,
I'll be on your side, baby
There is no reason for you to hide
It's so hard for me
Staying here all alone
When you could be taking me
For a ride.

překlad

Je to dokonalý cizinec
Jako kříž sebe a lišku
Je to aranžér pocitů
A měnič způsobů, kterými mluví
Je to nepředvídané nebezpečí
Držitel klíče od zámků
Víte, kdy ho uvidíte
Nic ho nemůže osvobodit
Krok stranou, dokořán
Je to samotář
Pokud ho uvidíte v metru
Bude dole na konci auta
Sleduji, jak se pohybuješ
Dokud neví, že ví, kdo jsi
Když vystoupíte na stanici sami
Bude vědět, že jste
Víte, kdy ho uvidíte
Nic ho nemůže osvobodit
Krok stranou, dokořán ...
Chci žít se skořicí
Mohl bych být šťastný
Zbytek mého života
Se skořicí
Snílek obrázků
Běhám v noci
Vidíte nás společně
Pronásledování měsíčního svitu
Moje skořicová holka
Deset stříbrných saxofonů,
Basa s lukem
Bubeník se uvolní
A čeká mezi představeními
Pro jeho skořicovou dívku
Snílek obrázků
Běhám v noci
Vidíte nás společně
Pronásledování měsíčního svitu
Moje skořicová holka ...
Buď na mé straně,
Budu na tvé straně, zlato
Není důvod, abyste se schovávali
Je to pro mě tak těžké
Zůstávat tady úplně sám
Kdy mě můžeš brát
Na projížďku.
Jo, mohla by mě táhnout
Přes duhu,
Pošlete mě pryč
Podél řeky
Zastřelil jsem své dítě
Podél řeky
Mrtví.
Chytíš mě za ruku
Vezmu tě za ruku
Společně se můžeme dostat pryč
Tolik šílenství je
Příliš mnoho zármutku
Dnes je to nemožné.
Jo, mohla by mě táhnout
Přes duhu,
Pošlete mě pryč
Podél řeky
Zastřelil jsem své dítě
Podél řeky
Mrtví.
Buď na mé straně,
Budu na tvé straně, zlato
Není důvod, abyste se schovávali
Je to pro mě tak těžké
Zůstávat tady úplně sám
Kdy mě můžeš brát
Na projížďku.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com