TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • crosby stills nash young – long time gone

Interpret: crosby stills nash young - Název: long time gone 

Písňové texty a překlad: crosby stills nash young - long time gone Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od crosby stills nash young! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od crosby stills nash young a podívejte, jaké další písničky od crosby stills nash young máme v našem archívu, např. long time gone.

Původní

It's been a long time comin'
It's goin' to be a long time gone.
Appears to be a long time,
Yes, a long, long, log time
Before the dawn.
Turn, turn any corner.
Hear, you must hear what the people say,
You know there's something that's goin' on here,
That surely, surely, surely won't stand the light of day.
And it appears to be a long,
Such a long, long, long time before the dawn.
Speak out, you got to speak out against
The madness, you got to speak your mind,
If you dare.
But don't try to get yourself elected.
If you do you had better cut your hair.
'Cause it appears to be a long time,
Before the dawn.
It's been a long time comin',
It's been a long time gone.
But you know, the darkest hour,
Is always just before the dawn.
And it appears to be a long time,
Such a long, long, long time before the dawn.

překlad

Už to bylo dlouho
Bude to dávno pryč.
Zdá se, že je to dlouho,
Ano, dlouhý, dlouhý log čas
Před úsvitem.
Otočte se, otočte jakýkoli roh.
Slyšte, musíte slyšet, co lidé říkají,
Víš, že se tu něco děje,
To jistě, jistě, jistě nevydrží denní světlo.
A zdá se, že je to dlouhá,
Taková dlouhá, dlouhá, dlouhá doba před úsvitem.
Mluvte, musíte mluvit proti
To šílenství, musíte promluvit,
Pokud si troufáte.
Ale nepokoušejte se být zvoleni.
Pokud ano, měli byste si lépe ostříhat vlasy.
Protože se zdá, že je to dlouho,
Před úsvitem.
Už to bylo dlouho,
Už je to dávno pryč.
Ale víš, nejtemnější hodina,
Je vždy těsně před úsvitem.
A zdá se, že je to dlouho,
Taková dlouhá, dlouhá, dlouhá doba před úsvitem.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com