TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • crosby stills nash young – immigration man

Interpret: crosby stills nash young - Název: immigration man 

Písňové texty a překlad: crosby stills nash young - immigration man Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od crosby stills nash young! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od crosby stills nash young a podívejte, jaké další písničky od crosby stills nash young máme v našem archívu, např. immigration man.

Původní

There I was at the immigration scene
Shining and feeling clean
Could it be a sin?
I got stopped by the immigration man
He says he doesn't know if he can
Let me in-let me in-immigration man
Can I cross the line and pray
I can stay another day
Let me in immigration man
I won't toe your line today
I can't see it anyway
There he was with his immigration face
Giving me a paper chase
But the sun was coming
'Cause all at once he looked into my space
And stamped a number over my face
And he sent me running
Let me in-let me in-immigration man
Can I cross the line and pray
I can stay another day
Let me in immigration man
I won't toe your line today
I can't see it anyway
Here I am with my immigration form
It's big enough to keep me warm
When a cold wind's coming
So go where you will
So long as you think you can
You'd better watch out-watch out-for the man
Anywhere you're going.
Won't you let me in immigration man
Can I cross your line and pray
Take your fingers from the tray
Let me in-irritation man
I won't toe your line today
I can't see it anyway.

překlad

Tam jsem byl na imigrační scéně
Svítí a cítí se čistý
Může to být hřích?
Zastavil mě imigrační muž
Říká, že neví, jestli může
Dovolte mi - nechte mě přistěhovaleckého muže
Mohu překročit hranici a modlit se
Můžu zůstat další den
Pusť mě do imigračního muže
Nebudu dnes sledovat vaši linku
Stejně to nevidím
Tam byl se svou imigrační tváří
Dává mi honičku za papírem
Ale slunce přicházelo
Protože najednou nahlédl do mého prostoru
A vtiskl mi číslo do tváře
A poslal mě běžet
Nechte mě - nechte mě přistěhovaleckého muže
Mohu překročit hranici a modlit se
Můžu zůstat další den
Pusť mě do imigračního muže
Nebudu dnes sledovat vaši linku
Stejně to nevidím
Tady jsem se svou imigrační formou
Je dost velký na to, aby mě zahřál
Když přichází studený vítr
Tak jděte, kam chcete
Dokud si myslíte, že můžete
Raději dávej pozor na toho muže
Kamkoli jdete.
Nepustíš mě k imigračnímu muži?
Mohu překročit vaši hranici a modlit se
Vezměte prsty ze zásobníku
Dovolte mi, abych byl podrážděný
Nebudu dnes sledovat vaši linku
Stejně to nevidím.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com