TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • crosby stills nash young – carry me

Interpret: crosby stills nash young - Název: carry me 

Písňové texty a překlad: crosby stills nash young - carry me Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od crosby stills nash young! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od crosby stills nash young a podívejte, jaké další písničky od crosby stills nash young máme v našem archívu, např. carry me.

Původní

When I was a young man I found an old dream,
Was as battered and worn a one as you have ever seen.
But I made it some new wings and painted the nose,
And I wished so hard up in the air I rose, singing
Carry me, carry me
Carry me above the world
Carry me, carry me, carry me.
And I once loved a girl
She was younger than me
Her parents kept her locked up in their life
And she was crying at night,
And she was wishing she could be free.
Course mostly I remember her laughing
Standing there watching us play.
For a while there, the music would take her away
And she'd be singing
Carry me, carry me
Carry me above the world
Carry me, carry me
Carry me above the world.
And then there was my mother:
She was lying in white sheets there and she was waiting to die.
She said, "If you'd just reach underneath this bed
And untie these weights,
I could surely fly.
She's still smiling but she's tired,
She'd like to hear that last bell ring.
You know if she could she would
Stand up, and she could sing, singing
Carry me, carry me
Carry me above the world
Carry me, carry me.

překlad

Když jsem byl mladý muž, našel jsem starý sen,
Byl tak otlučený a opotřebovaný, jaký jste kdy viděli.
Ale udělal jsem několik nových křídel a namaloval nos,
A tak silně jsem si přál ve vzduchu, abych vstal a zpíval
Odnes mě, odnes mě
Odnes mě nad svět
Nes mě, nes mě, nes mě.
A jednou jsem miloval dívku
Byla mladší než já
Rodiče ji ve svém životě nechali zavřenou
A v noci plakala,
A přála si, aby mohla být na svobodě.
Samozřejmě si většinou pamatuji její smích
Stál tam a díval se, jak hrajeme.
Na chvíli ji hudba odnesla
A ona by zpívala
Odnes mě, odnes mě
Odnes mě nad svět
Odnes mě, odnes mě
Odnes mě nad svět.
A pak tu byla moje matka:
Ležela tam v bílých prostěradlech a čekala na smrt.
Řekla: „Kdybys jen sáhl pod tuto postel
A rozvázat tyto závaží,
Určitě jsem mohl létat.
Stále se usmívá, ale je unavená,
Chtěla by slyšet ten poslední zvonek.
Víte, kdyby mohla, udělala by
Vstaňte a mohla zpívat a zpívat
Odnes mě, odnes mě
Odnes mě nad svět
Odnes mě, odnes mě.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com