TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • crosby stills nash young – 49 bye byes america s children

Interpret: crosby stills nash young - Název: 49 bye byes america s children 

Písňové texty a překlad: crosby stills nash young - 49 bye byes america s children Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od crosby stills nash young! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od crosby stills nash young a podívejte, jaké další písničky od crosby stills nash young máme v našem archívu, např. 49 bye byes america s children.

Původní

Stephen Stills
Forty nine reasons all in a line
All of them good ones, all of them lies
Drifting with my lady, we're oldest of friends
Need a little work and there's fences to mend
Steady girl, she was my world
Till the drifter come, now she's gone
I let that man play his hand
I let them go, how was I to know
I'm down on my knees, nobody left to please
Now it's over, they left in the spring
Her and the drifter, lookin' for beautiful things
And I want you to clap your hands
Awwww Come on and clap your hands everybody
Yeah all right yeah all right yeah
And a little bit louder now
A little bit louder now
And a little bit louder now
Yes and a little bit louder now
Oh, you know there's something happening here
What it is ain't exactly clear
Yes there's a man with a gun over there
Telling me I got to be ware
And we got to stop children, what's that sound
Look what's going down
Ahh look what's going down
All right
What a field day, what a heat
Must have been a thousand people standing in the street
Singing songs and carrying signs
Come on, mostly say "hurray for our side"
And we got to stop children, what's that sound
Everybody look what's going down
All right, what's going down ah yes
Well it looks to me like there's a few politicians hanging around children
Purpertating some kind of myth on us all all right
Taking bout what a drag all the kids are yeah aahh
Cause they got the guts to get out in the strees and tell the truth every day aahh yes
Making it a little hot for them, you know all right
But you know that we're all just out there proving to
Richard Nixon and Spiro Agnew and Richard Dailey and all them other,
well whatever you want to call them
That America is still the home of the brave oh yes it is
And you got to be brave children
How many is it that they shot down already?
Something like seventeen of us.
But you know we gotta do it
We gotta keep on keeping on
Because if we don't do it nobody else is gonna
But you know if we can't do it with a smile on our face
You know if we can't love in our hearts then children we ain't got no right to do it at all
Because it just means we ain't learned nothing yet
We're supposed to be some kind of different Ahhh
Whoa Whoa Whoa oh yes
And I don't know if I want white America to remember or to forget
That Jesus Christ was the first non-violent revolutionary
Dig it ohh Dig it ooh right on Dig it yeah
You know that paranoia it strikes deep
Into your life it's going to creep
And it starts when you're always afraid
Step out of line the man comes
He's going to shoot you down
We've got to stop hey now what's that sound
Yeah we've got to stop and what's that sound yes
We've got to stop hey children what's that sound
What's going down oh yeah

překlad

Stephen Stills
Čtyřicet devět důvodů v řadě
Všichni dobří, všichni lži
Unášeni s mojí paní, jsme nejstarší z přátel
Potřebujete trochu práce a je třeba opravit ploty
Stabilní dívka, byla to můj svět
Dokud přijde tulák, teď je pryč
Nechal jsem toho muže hrát za ruku
Nechal jsem je jít, jak jsem to měl vědět
Klečím na kolena, nikdo neodcházel potěšit
Teď je po všem, odešli na jaře
Ona a tulák hledají krásné věci
A chci, abys tleskal
Awwww Pojďte všichni a tleskejte rukama
Jo, dobře, jo, dobře, jo
A teď trochu hlasitěji
Nyní trochu hlasitěji
A teď trochu hlasitěji
Ano a teď trochu hlasitěji
Víte, něco se tady děje
Co to není úplně jasné
Ano, je tam muž se zbraní
Řekl mi, že musím být zboží
A musíme zastavit děti, co je to za zvuk
Podívej, co jde dolů
Aha, podívej, co se děje
Dobře
Jaký polní den, to horko
Muselo to být tisíc lidí, kteří stáli na ulici
Zpěv písní a nesoucí cedule
No tak, většinou řekni „hurá na naši stranu“
A musíme zastavit děti, co je to za zvuk
Všichni se podívejte, co se děje
Dobře, co se děje, ano
Vypadá to, že kolem dětí visí několik politiků
Dobře očištění nějakého mýtu o nás
Když vezmeme záchvat, to jsou všechny děti, jo, ach
Protože dostali odvahu dostat se ven z ulice a každý den říkat pravdu aah ano
Jelikož je pro ně trochu horké, víte dobře
Ale víte, že jsme všichni venku a dokazujeme to
Richard Nixon a Spiro Agnew a Richard Dailey a všichni ostatní
jakkoli jim chcete říkat
Že Amerika je stále domovem odvážných, ano, je
A musíte být statečné děti
Kolik jich už sestřelili?
Něco jako sedmnáct z nás.
Ale víš, že to musíme udělat
Musíme pokračovat dál
Protože pokud to neuděláme, nikdo jiný to neudělá
Ale víte, jestli to nezvládneme s úsměvem na tváři
Víte, když nemůžeme milovat ve svých srdcích, pak děti, nemáme na to vůbec právo
Protože to jen znamená, že jsme se zatím nic nenaučili
Měli jsme být nějakým jiným Ahhh
Whoa Whoa Whoa ach ano
A já nevím, jestli chci, aby si bílá Amerika pamatovala nebo zapomněla
Že Ježíš Kristus byl první nenásilný revolucionář
Vykopejte to ohh Vyhoďte to ooh přímo na Vykopejte to jo
Znáte tu paranoiu, která zasahuje hluboko
Do vašeho života se bude plazit
A začíná to, když se vždy bojíš
Vystupte z řady, muž přijde
Zastřelí tě
Musíme přestat hej, co je to za zvuk
Jo, musíme přestat a co to zní, ano
Musíme zastavit hej děti, co je to za zvuk
Co jde dolů, jo

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com