TEXTPREKLAD.COM

Interpret: cripper - Název: general routine 

Písňové texty a překlad: cripper - general routine Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cripper! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od cripper a podívejte, jaké další písničky od cripper máme v našem archívu, např. general routine.

Původní

When I say something
To make you say something
In the end it's all
My fault
And so I say nothing
So you say nothing
In the end there's nothing at all
General Routine
God from the machine
You ain't gonna fuck my brain
Your hands in the open air
I'm to blame, but I don't care
Crush down heaven to the earth
This won't bring back your wasted years
They all served good and long and still
For sure they can't find peace until
We cut you and we see no blood
Come on, let's do it, fill the cup
When I say something
To make you say something
In the end it's all
My fault
And so I say nothing
So you say nothing
In the end there's nothing at all
General Routine
God from the machine
A substitute for your own pain
We cut 'em all, but all in vain
The higher dose, the General
Were they bad things after all
Victim
Faint-hearted schism
You are standing there, unbound
No rights, no left turn, nothing left to learn
I don't want to make friends
I'm not here to please you
I don't want to play a game
All I want to do to you is what you did to me
Anyway
You are bound in many ways
But when it comes to run away
You've got the speed and the drive
Of a goddamn train
When I say something
To make you say something
In the end
It's all my fault
And so I say nothing
So you say nothing
In the end there's nothing at all
General Routine
Your god from the machine

překlad

Když něco říkám
Abys něco řekl
Nakonec je to všechno
Moje chyba
A tak neříkám nic
Takže nic neříkáš
Nakonec není vůbec nic
Obecná rutina
Bůh ze stroje
Nešukáš můj mozek
Vaše ruce pod širým nebem
Jsem na vině, ale je mi to jedno
Rozdrťte nebe na zem
To vám nepřinese zpět promarněná léta
Všichni sloužili dobře a dlouho a stále
Určitě nemohou najít mír, dokud
Řezali jsme tě a nevidíme žádnou krev
No tak, udělejme to, naplňte šálek
Když něco říkám
Abys něco řekl
Nakonec je to všechno
Moje chyba
A tak neříkám nic
Takže nic neříkáš
Nakonec není vůbec nic
Obecná rutina
Bůh ze stroje
Náhrada za vaši vlastní bolest
Řezali jsme je všechny, ale všechno marně
Čím vyšší dávka, generále
Byly to nakonec špatné věci
Oběť
Slabý rozkol
Stojíte tam, nevázaní
Žádná práva, žádná odbočka doleva, nic, co by se učilo
Nechci se přátelit
Nejsem tady, abych tě potěšil
Nechci hrát hru
Všechno, co ti chci udělat, je to, co jsi mi udělal
Tak jako tak
Jste svázáni mnoha způsoby
Ale pokud jde o útěk
Máte rychlost a pohon
Zatracený vlak
Když něco říkám
Abys něco řekl
Na konci
Všechno je to moje chyba
A tak neříkám nic
Takže nic neříkáš
Nakonec není vůbec nic
Obecná rutina
Tvůj bůh ze stroje

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com