TEXTPREKLAD.COM

Interpret: cripper - Název: damocles 

Písňové texty a překlad: cripper - damocles Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cripper! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od cripper a podívejte, jaké další písničky od cripper máme v našem archívu, např. damocles.

Původní

Five on the run
Running dry
Their hands on mouth, ears or eyes
Five and again
Looking back
Again on the run
And up the wall
Repetition
Competition
I ain't scared
Are you
Let's be the dogs that bite the hands that fed us for so long
Fear, I won't let you in
Right in the line of fire, I turn around and look at
Fear, I won't let you win
I make you shrink, until you disappear
I can't hear you breathing
I don't see you cry
If you are what they call alive
Then what the hell am I
Five on the hunt
Hunting the brave
Feel the bars from which side of the cage
Five are hurt
Hurting for immunity
Of change
Communication
Regulation
I ain't scared
Are you
Frightened people are great believers in security
Fear, I won't let you in
Right in the line of fire, I turn around and look at
Fear, I won't let you win
I make you shrink, until you disappear
Killing
No more
Killing under the constraints of caution
Again
Again
Again

překlad

Pět na útěku
Běží na sucho
Jejich ruce na ústa, uši nebo oči
Pět a znovu
Při pohledu zpět
Opět na útěku
A do zdi
Opakování
Soutěž
Nebojím se
Jsi ty
Buďme psy, kteří kousají do rukou, které nás tak dlouho krmily
Strach, nepustím tě dovnitř
Přímo v palebné linii se otočím a podívám se na
Strach, nenechám tě vyhrát
Nechávám tě zmenšovat se, dokud nezmizíš
Neslyším tě dýchat
Nevidím tě plakat
Pokud jste tím, čemu říkají živý
Tak co to sakra jsem
Pět na lovu
Lov odvážných
Cítit tyče z které strany klece
Pět je zraněno
Bolí to imunita
Změny
Sdělení
Nařízení
Nebojím se
Jsi ty
Vyděšení lidé věří v bezpečnost
Strach, nepustím tě dovnitř
Přímo v palebné linii se otočím a podívám se na
Strach, nenechám tě vyhrát
Nechávám tě zmenšovat se, dokud nezmizíš
Zabíjení
Už ne
Zabíjení v rámci omezení opatrnosti
Znovu
Znovu
Znovu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com