TEXTPREKLAD.COM

Interpret: craig s brother - Název: sorry 

Písňové texty a překlad: craig s brother - sorry Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od craig s brother! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od craig s brother a podívejte, jaké další písničky od craig s brother máme v našem archívu, např. sorry.

Původní

Spoken word has lost it's way again
Wondering through silenced apology
An untamed mouth has not held words not meant
And condescending eyes made shame to see
The stress to succeed has broken trust
My flooding waters wash you out to sea
You're drowning now as my forgiveness rusts
To stiff to rescue what's dear to me
Could I be sorry enough to make you not be sorry?
For goodness sakes, I'm sure you're sorry
You met up with likes of one who can't be sorry for his
Imperfection driving battery
The lingering spirit begins to fold
Spoiled angst rots the adult in me
As childish antics now are growing old
Now an emptied room to play to
(No one to hear this song)
No more innocence left to be hurt
Now the silence that I wait through
(Speaking, oh, so loud)
Of this fitting end that I deserve
Could I be sorry enough to make you not be sorry?
For goodness sakes, I'm sure you're sorry
You met up with likes of one who can't be sorry for his
Another way fought and anger fed again
Another day lost, we've found more hate to send
Some other past time we found some way
To see thee others flaws as small and still forgive other's mistakes
We had no time to let unity ever binding lose control
Or let some standard conditioning our likeness take it's toll
When the differences settle and when the spite comes to an end
We'll be reminded of a time when me and you used to be friends
(Always change in me)

překlad

Mluvené slovo opět ztratilo svoji cestu
Zajímá vás umlčená omluva
Nezkrotná ústa neobsahovala slova, která nebyla míněna
A blahosklonné oči se styděly vidět
Stres uspět narušil důvěru
Moje povodňové vody vás odplavují na moře
Teď se topíš, jak rezonuje moje odpuštění
Ztuhnout, abych zachránil to, co mi je drahé
Mohl bych se omlouvat natolik, abych vás nelitoval?
Proboha, jsem si jist, že je ti to líto
Setkali jste se s lidmi, jako je ten, kterému nemůže být líto
Nedokonalá hnací baterie
Přetrvávající duch se začíná skládat
Zkažená úzkost hnije dospělého ve mně
Jak dětinské dovádění nyní stárne
Nyní vyprázdněná místnost na hraní
(Nikdo neslyší tuto píseň)
Už nezbývá žádná nevinnost
Nyní ticho, kterým čekám
(Mluvení, oh, tak hlasitě)
Z tohoto vhodného konce, který si zasloužím
Mohl bych se omlouvat natolik, abych vás nelitoval?
Proboha, jsem si jist, že je ti to líto
Setkali jste se s lidmi, jako je ten, kterému nemůže být líto
Další způsob boje a hněvu se znovu nakrmily
Další ztracený den jsme našli více nenávisti k odeslání
Někdy v minulosti jsme našli nějaký způsob
Chcete-li vidět ostatní chyby jako malé a stále odpouštět chyby druhých
Neměli jsme čas, abychom nechali jednotu, která se kdy váže, ztratit kontrolu
Nebo nechte nějakou podobnou úpravu naší podoby, aby si vybrala svou daň
Když se rozdíly urovnají a když se zášť blíží ke konci
Připomeneme si dobu, kdy jsme spolu s vámi byli přátelé
(Vždy se mě změň)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com