TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • craig s brother – dear charlotte

Interpret: craig s brother - Název: dear charlotte 

Písňové texty a překlad: craig s brother - dear charlotte Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od craig s brother! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od craig s brother a podívejte, jaké další písničky od craig s brother máme v našem archívu, např. dear charlotte.

Původní

Memory conveys that you were something to be
When you weren't held captive in an aged body
You had a family that needed you and job security
You had everything a man could ever need
But where did your children go? Where is your family?
Did they turn into the adults that you always hoped they'd be?
Did you finally retire from that job that tortured you?
I thought all your dreams had come true
So why are you depressed when your life is at it's best
Is it really 'cause it's not what it seems?
Or are you unable to see that you should be happy
'Cause your still living in yesterday's dreams
Your eldest son reminds you of the way life used to be
When you didn't bear the chains of matrimony
You had no job that you hated, no responsibility
You were youthful and careless and free
And the woman you wed, she seemed better in bed
When there wasn't a ring on her finger
Yes, your life seemed all right when you partied all night
Those days are gone, does the flavor still linger?
Don't tell me life would be great if you were reprobate
And had friends who were losers and fiends
You've a family a wife and a meaningful life
But you're still holding on to yesterdays dreams
Loneliness reduces you to disharmony
Your life seems so hopeless and melancholy
You're still young but you can't find the strength to move on
Now that the woman who loves you is gone
Did you find she wasn't so close when you needed her most
Is it hard facing up to rejection?
You might understand that she needed a man
But you're still seeking maternal protection
Don't give up you're still young and your life's just begun
At every corner opportunity screams
Sometimes life is abrupt but it's time to grow up
And stop clinging to yesterday's dreams

překlad

Paměť ukazuje, že jste něčím měli být
Když jste nebyli drženi v zajetí ve věku těla
Měli jste rodinu, která vás potřebovala a jistotu zaměstnání
Měl jsi vše, co muž kdy mohl potřebovat
Ale kam šly vaše děti? Kde je tvá rodina?
Změnili se v dospělé, o kterých jste vždy doufali, že budou?
Konečně jste odešli z práce, která vás mučila?
Myslel jsem, že se ti splnily všechny sny
Proč jste tedy v depresi, když je váš život nejlepší
Je to opravdu proto, že to tak není?
Nebo nevidíte, že byste měli být šťastní
Protože stále žiješ ve včerejších snech
Váš nejstarší syn vám připomíná, jaký byl život
Když jste nesli řetězy manželství
Neměli jste žádnou práci, kterou jste nenáviděli, žádnou odpovědnost
Byl jsi mladistvý, neopatrný a svobodný
A ta žena, se kterou ses oženil, vypadala v posteli lépe
Když na jejím prstu nebyl prsten
Ano, zdálo se, že váš život je v pořádku, když jste se rozloučili celou noc
Ty dny jsou pryč, přetrvává chuť?
Neříkej mi, že život by byl skvělý, kdybys byl zavržen
A měli přátele, kteří byli poražení a ďáblové
Máte rodinu, manželku a smysluplný život
Ale stále držíš včerejší sny
Osamělost vás přivádí k disharmonii
Váš život vypadá tak beznadějně a melancholicky
Jste stále mladí, ale nemůžete najít sílu jít dál
Teď, když ta žena, která tě miluje, je pryč
Zjistili jste, že si nebyla tak blízká, když jste ji nejvíce potřebovali
Je těžké čelit odmítnutí?
Možná pochopíte, že potřebovala muže
Stále ale hledáte ochranu matek
Nevzdávejte se, že jste stále mladí a váš život právě začal
Na každém rohu křičí příležitost
Život je někdy náhlý, ale je čas dospět
A přestaň lpět na včerejších snech

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com