TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cradle of filth – tragic kingdom

Interpret: cradle of filth - Název: tragic kingdom 

Písňové texty a překlad: cradle of filth - tragic kingdom Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cradle of filth! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cradle of filth a podívejte, jaké další písničky od cradle of filth máme v našem archívu, např. tragic kingdom.

Původní

Here sat Babylon
Fattened by the purses of the worst and wrong
Where the decadent tastes of Hell grew strong
Like a curse upon
This tragic kingdom
Dusk descended like a final curtain
On this stage only death was certain
Singing through the turrets
Like a velvet serenade
Played near a grave
Sentries and gentry, afforded the bloom
Of a red setting sun and a bloodletting moon
Applauded, then accorded them
Portents of doom
Almost too soon
They pissed upon the winds
That rocked the cradles
Laughing over those hovels grovelling to wolves
They kissed and sinned
Under overstocked tables
As the world outside grew sodden and mauled
Here sat Babylon
Fattened by the purses of the worst and wrong
Where the decadent tastes of Hell grew strong
Like a curse upon
This tragic kingdom
Gilles sat sipping damson absinthe
From a goblet made of bone
As lightning ripped and danced upon
The flagstones
Wayward fantasies marched on home
Now the treetops bowed to whisper
In a thin Disney veneer
They knew the howls so exquisitely honed
Were those of children, disappeared
They'd listened to the winds
Heard the murdered Abel
Re-christened in the stone jaws of Tiffauges
Where the list of sins
Grew beyond a fable
They now roared abroad, restless with debauch
Restless with debauch
Restless with debauch
This tragic kingdom
Would see God's angels walk
Away
Satanic, enigmatic
His black magic was ecstatic
Megalomaniac in titanic displays
Dressed in the best
Wicked britches of the West
He cut a mourning figure in glorious swathe
But all his nightmares would come true
Drowning in a stream of unbounded pleasure
Here sat Babylon
Fattened by the purses of the worst and wrong
Where the decadent tastes of Hell grew strong
Like a curse upon
This tragic kingdom
Like a curse upon
This tragic kingdom
The moon bleared through the skeletal trees
Averting her face from congenital deeds
Thus eves grew murky, haunted, grieved
About this place laced with demon seed
Blanchet, a priest, his book of lies
Exonerated him from Gilles' crimes
Announced his fears, one night of sighs
A night for cursing nursery rhymes
In the light of the fire wrestling feckless shadows
Gilles' frightening wealth, his tightening grip
On the weak and the rubies that his coffers let slip
Steered to near ruin in successive years
Of the most of excess and the best of it here
In the light of the fire wrestling reckless shadows

překlad

Tady seděl Babylon
Vykrmováni peněženkami nejhorších a nejhorších
Tam, kde dekadentní chutě pekla zesílily
Jako prokletí
Toto tragické království
Soumrak sestoupil jako závěrečná opona
V této fázi byla jistá pouze smrt
Zpěv ve věžích
Jako sametová serenáda
Hraje se poblíž hrobu
Sentry a šlechta, poskytly květ
Rudého zapadajícího slunce a krveprolití měsíce
Tleskal jsem jim a pak jim vyhověl
Předzvěsti zkázy
Skoro příliš brzy
Naštvali na větry
To kolísalo kolébky
Směje se nad těmi chatrči plazícími se vlky
Políbili se a zhřešili
Pod přeplněnými stoly
Jak svět venku promokl a zřídil se
Tady seděl Babylon
Vykrmováni peněženkami nejhorších a nejhorších
Tam, kde dekadentní chutě pekla zesílily
Jako prokletí
Toto tragické království
Gilles seděl a usrkával sakra absint
Z kalicha z kosti
Jak blesk trhal a tančil
Dlažební kameny
Pocestné fantazie pochodovaly domů
Nyní se koruny stromů uklonily a šeptají
V tenké dýze Disney
Znali vytí tak nádherně vytříbené
Byli ti z dětí, zmizeli
Naslouchali větru
Slyšel jsem zavražděného Ábela
Znovu pokřtěn v kamenných čelistech Tiffauges
Kde je seznam hříchů
Rostl za bajkou
Nyní řvali do zahraničí, neklidní zhýralostí
Neklidný se zhýralostí
Neklidný se zhýralostí
Toto tragické království
Uviděl by Boží anděly kráčet
Pryč
Satanské, záhadné
Jeho černá magie byla u vytržení
Megalomaniac v titánských displejích
Oblečený v nejlepším
Wicked Britches of the West
Smutnou postavu rozsekl do slavného pásu
Ale všechny jeho noční můry by se splnily
Topící se v proudu neomezeného potěšení
Tady seděl Babylon
Vykrmováni peněženkami nejhorších a nejhorších
Tam, kde dekadentní chutě pekla zesílily
Jako prokletí
Toto tragické království
Jako prokletí
Toto tragické království
Měsíc se prolínal mezi kosterními stromy
Odvrácení její tváře od vrozených činů
Tak se předvečer stal temným, strašidelným, zarmouceným
O tomto místě protkaném démonickým semínkem
Blanchet, kněz, jeho kniha lží
Osvobodil ho od Gillesových zločinů
Oznámil své obavy, jedna noc vzdechů
Noc pro nadávání dětských říkanek
Ve světle ohně zápasí nespoutané stíny
Gillesovo děsivé bohatství, jeho těsné sevření
Na slabé a rubíny, které jeho pokladna nechala vyklouznout
V následujících letech se podařilo téměř zničit
Z většiny přebytku a toho nejlepšího zde
Ve světle ohně zápasí bezohledné stíny

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com