TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cradle of filth – tonight in flames

Interpret: cradle of filth - Název: tonight in flames 

Písňové texty a překlad: cradle of filth - tonight in flames Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cradle of filth! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cradle of filth a podívejte, jaké další písničky od cradle of filth máme v našem archívu, např. tonight in flames.

Původní

When contrary winds blow across the sands
Their murmurs can be easily swayed
But when storms quicken one cannot placate
The howling of their murderous rages
Winged seraphim hold love's trembling hand
Beside our waiting graves
As war roars about our precious land
Seeking cause to subjugate
Tonight in flames
Tonight the world will fear our names
Tonight in flames
Stay my feeble hearth
Our deaths will be the start
Of something glorious and vain
Tonight in flames
There is no fanaticism as virile as faith
To the blind his words are clear
Suffer not the infidel!Suffer not the infidel!
Assure your place in paradise here
Winged seraphim hold love's trembling hand
Beside our waiting graves
I will avenge her, do or damned
Her sacred mother did the same
Tonight in flames
Tonight the world will fear our names
Tonight in flames
Stay my feeble hearth
Our deaths will be the start
Of something glorious and vain
Tonight in flames
I went to see her dance one day
In play by a wailing wall
Now she is gone
But the song lives on
Zealous and maniacal
The Eastern sword must fall
Winged seraphim hold love's trembling hand
Beside our waiting graves
As war roars about our precious land
Seeking cause to subjugate
Tonight in flames
Tonight the world will fear our names
Tonight in flames
Stay my feeble hearth
Our deaths will be the start
Of something glorious and vain
Tonight in flames

překlad

Když písky foukají opačné větry
Jejich šelesty lze snadno ovlivnit
Když se však bouře zrychlí, nelze se uklidnit
Kvílení jejich vražedných zuřivostí
Okřídlený serafín drží třesoucí se ruku lásky
Vedle našich čekajících hrobů
Jak válka řve o naši drahou zemi
Hledám důvod k podrobení
Dnes v plamenech
Dnes večer se svět bude bát našich jmen
Dnes v plamenech
Zůstaňte v mém slabém krbu
Naše smrt bude začátek
Něco slavného a ješitného
Dnes v plamenech
Neexistuje žádný tak fanatický fanatismus jako víra
Pro slepého jsou jeho slova jasná
Trpět nevěřící! Trpět nevěřící!
Zajistěte si zde své místo v ráji
Okřídlený serafín drží třesoucí se ruku lásky
Vedle našich čekajících hrobů
Pomstím ji, ať už nebo zatraceně
Totéž udělala její posvátná matka
Dnes v plamenech
Dnes večer se svět bude bát našich jmen
Dnes v plamenech
Zůstaňte v mém slabém krbu
Naše smrt bude začátek
Něco slavného a ješitného
Dnes v plamenech
Jednoho dne jsem se šel podívat na její tanec
Ve hře na zeď nářků
Nyní je pryč
Ale píseň žije dál
Horlivý a šílený
Východní meč musí padnout
Okřídlený serafín drží třesoucí se ruku lásky
Vedle našich čekajících hrobů
Jak válka řve o naši drahou zemi
Hledám důvod k podrobení
Dnes v plamenech
Dnes večer se svět bude bát našich jmen
Dnes v plamenech
Zůstaňte v mém slabém krbu
Naše smrt bude začátek
Něco slavného a ješitného
Dnes v plamenech

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com