TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cradle of filth – the principle of evil made flesh

Interpret: cradle of filth - Název: the principle of evil made flesh 

Písňové texty a překlad: cradle of filth - the principle of evil made flesh Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cradle of filth! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cradle of filth a podívejte, jaké další písničky od cradle of filth máme v našem archívu, např. the principle of evil made flesh.

Původní

From the primeval mass
Let precious chaos vent
Sacred flesh drenched in fornication
Beloved by Set
May the winds gather her together
From the secrets of men
After thousands of years of terrifying silence
She comes again
(All Destroyer)
The abolition of the yeshua begins
Shattered are the icons of the worthless
The Goddess scorned is a Valkyrie born
Scattered are the wings of the virulent holy
Leave their husks to be the prey of vultures and dogs
World without end
Cherish the lissome wants of pernicious evil
Dusk in her eyes
Torn bloody weeping skies
Darkness will hasten to devour
And the weak will flee or die
Sie sind es die sich
Anderlieb festhalten
Fuer immer betend auf knien
Vor der (finisteren) goetten
I slay the lamb in the fervour of thine
Abandonment unto Our Lady
With a quenchless thirst for the infinite
For Her that exists beyond all knowledge
Storming from tired centuries
Under the glare of a waxing death-moon
Terrible beauty of love severed
Rip the baby from the virginal womb
The blood of Jesus
Is the wine of the dead
And the drunken angels
Bleed with incest
The Liliot suckle on Her fruitful breasts
And yield the swords that sever and stain
There will be no act or passion wrought
That shall not be attributed to Her names
To the name of Baphomet
Artemis, Bastet, Astarte
I yearn to thee who art darkness in thy rising
"Weltmacht oder Niedergang"

překlad

Z pravěké mše
Nechte drahocenný chaos ventilovat
Posvátné tělo zalité smilstvem
Milovaný Setem
Kéž ji větry shromáždí
Z tajemství mužů
Po tisících let děsivého ticha
Přichází znovu
(All Destroyer)
Zrušení ješua začíná
Rozbité jsou ikony bezcenných
Pohrdaná bohyně je zrozená z Valkyrie
Křídla virulentní svaté jsou roztroušená
Nechte jejich slupky, aby se staly kořistí supů a psů
Svět bez konce
Vážte si lissome chce zhoubné zlo
Soumrak v jejích očích
Roztrhané krvavé plačící nebe
Temnota bude spěchat k pohlcení
A slabí uprchnou nebo zemřou
Sie sind es die sich
Anderlieb festhalten
Fuer immer betend auf knien
Vor der (finisteren) goetten
Beránka zabiju v zápalu tvého
Opuštění Panny Marie
S neutuchající žízní po nekonečnu
Pro ni existuje nad veškeré poznání
Útok z unavených staletí
Pod záři dorůstajícího měsíce smrti
Strašná krása lásky byla přerušena
Roztrhněte dítě z panenského lůna
Krev Ježíše
Je víno mrtvých
A opilí andělé
Krvácet incestem
Liliot saje její plodná prsa
A vydejte meče, které oddělují a špiní
Nebude žádný čin ani vášeň
To se nebude přičítat jejím jménům
Na jméno Baphomet
Artemis, Bastet, Astarte
Toužím po tobě, kdo jsi temnotou ve svém vzestupu
„Weltmacht oder Niedergang“

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com