TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cradle of filth – temptation

Interpret: cradle of filth - Název: temptation 

Písňové texty a překlad: cradle of filth - temptation Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cradle of filth! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cradle of filth a podívejte, jaké další písničky od cradle of filth máme v našem archívu, např. temptation.

Původní

I've never been closer
Of trying to understand
That certain feeling
Carved by another's hand
But it's too late to hesitate
We can't keep on living like this
Leave no track
Don't look back
All I desire
Temptation
Keep climbing higher and higher
Temptation
Adorable creatures
Temptation
With unacceptable features
Temptation
And trouble is coming
Temptation
It's just the high cost of loving
Temptation
You can take it or leave it
Temptation
But you'd better believe it
You've got to make me an offer
That cannot be ignored
So let's head for home now
Everything I'll have is yours
Step by step and day by day
Every second counts I can't break away
Leave no trace
Guard your face
Full of desire
Temptation
Keep climbing higher and higher
Temptation
And you can take it or leave it
Temptation
But you'd better believe it
Step by step
And day by day
Every second counts
I can't break away
Keep us from temptation [Repeat: x3]
Lead us not into temptation
Trying to find it
Temptation
You've got to get up behind it
Temptation
Put your dime in the hot slots
Temptation
But it's a million to one shots
Temptation
You think that you're right now
Temptation
Your gonna make it tonight now
Temptation
Give me a breakdown
Temptation
Because it's time for a shakedown
Temptation [Repeat: x16]

překlad

Nikdy jsem nebyl blíž
Snažím se to pochopit
Ten jistý pocit
Vyřezávané jinou rukou
Ale je příliš pozdě váhat
Nemůžeme dál žít takhle
Nezanechávejte stopu
Nedívej se zpět
Vše, po čem toužím
Pokušení
Stále stoupejte výš a výš
Pokušení
Rozkošná stvoření
Pokušení
S nepřijatelnými funkcemi
Pokušení
A problémy přicházejí
Pokušení
Je to jen vysoká cena milování
Pokušení
Můžete to vzít nebo nechat
Pokušení
Ale raději tomu věř
Musíš mi nabídnout nabídku
To nelze ignorovat
Pojďme tedy domů
Všechno, co budu mít, je tvoje
Krok za krokem a den za dnem
Počítá se každá sekunda, kterou nemohu odtrhnout
Nezanechávejte žádné stopy
Chraňte svůj obličej
Plný touhy
Pokušení
Stále stoupejte výš a výš
Pokušení
A můžete si to vzít nebo nechat
Pokušení
Ale raději tomu věř
Krok za krokem
A den za dnem
Každá sekunda se počítá
Nemůžu se odtrhnout
Chraňte nás před pokušením [Opakovat: x3]
Neuveď nás do pokušení
Snažím se to najít
Pokušení
Musíte za tím vstát
Pokušení
Vložte desetník do horkých slotů
Pokušení
Ale je to milion na jeden výstřel
Pokušení
Myslíš si, že jsi právě teď
Pokušení
Dnes to zvládneš
Pokušení
Dej mi rozpis
Pokušení
Protože je čas na shakedown
Pokušení [Opakovat: x16]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com