TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cradle of filth – sweetest maleficia

Interpret: cradle of filth - Název: sweetest maleficia 

Písňové texty a překlad: cradle of filth - sweetest maleficia Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cradle of filth! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cradle of filth a podívejte, jaké další písničky od cradle of filth máme v našem archívu, např. sweetest maleficia.

Původní

He would rise triumphant
All done up
On a plume of raven wings
Trafficking with sycophants
Sharing his cup
Amidst other graver things
Alchemists and sorcerers stitched his head
With the stench of pitch and myrrh
The devout faded out but the pagan remained
The candles burnt low and still nothing came
Bearing golden secrets from a cold malevolent race
He would have his demon!
He would have his vice!
All save his soul was up for sacrifice!
Despite their raising not a single hair
Everything stank of witchcraft there
From the stained chapel to the statued lawn
In Caprineum on the lake
To the still lit crypts and the slit of dawn
Sliding down the towers, it all smelt fake
He needed answers not advice
Intending to devise
A lengthy train of torture for the fool
Who thought a seance would suffice
Or sighted, furred in dragonflies
The signature of Satan on a wall
Sweetest Maleficia
Planchette to Blanchet, from ghosts to a priest
Returning with a spider for the poisonous feast
The Italian astrologer Prelati, spinning sin
His fingertips were scented with
The tears from seraphim cheeks
Part glamor and a hammer
Cadaverous and glib
Commanding in a voice of frozen peaks
He would have his demon!
He would have his gold!
Out of control Gilles' soul was sold
Under mistletoe and the glistening snow
Kissing in the shadow of abandoned saviors
(From the banquet hall to the stable gates
A graveyard shift in tone
Sank upon the castle, like a papal weight
Or a deep philosophical stone)
The air was sick with trepidation
Despair and desperation
Then he fixed his covenant in blood
Now all was rich and tapestried
Fragrant wine to shitty mead
His new world opened with a claret flood
Time was right, this wretched night
To etch the circles clear again
As a labyrinth of razors led a blind man to the stars
So too Prelati brought the dark
It's name was Barron, eyes like catastrophic tar
Imbibed with fire
They fed him shredded infants on an altar full of scars
Entangled in a dream
The mirrors full of steam
He scarce could see Joan's face reflecting through
His last attempt to grasp at God
Lay blackened in a holy fog
And now there were only devils to pursue
Gilles was wrapped in a velvet spell
Of Hell and her seductions
The assassinated days as a Caesar gone by
Barron, spitting acid, as his magical guide
Lit demonic pyres where once dying embers writhed
Sweetest Maleficia

překlad

Vítězně vstane
Vše hotovo
Na oblaku havraních křídel
Obchodování s platany
Sdílí svůj pohár
Uprostřed dalších vážnějších věcí
Alchymisté a čarodějové mu šili hlavu
Se zápachem smoly a myrhy
Zbožný zmizel, ale pohan zůstal
Svíčky dohořely a stále nic nepřicházelo
Nesoucí zlatá tajemství chladné zlovolné rasy
Měl by svého démona!
Měl by svůj svěrák!
Všichni kromě jeho duše byli připraveni na oběť!
Přes jejich zvedání ani jeden vlas
Všechno tam páchlo čarodějnictvím
Od potřísněné kaple po vytvarovaný trávník
V Caprineum u jezera
Do stále osvětlených krypt a štěrbiny úsvitu
Klouzáním po věžích to všechno páchlo falešně
Potřeboval odpovědi, nikoli rady
V úmyslu vymyslet
Zdlouhavý vlak mučení pro blázna
Kdo si myslel, že seance bude stačit
Nebo vidící, kožešinové ve vážkách
Satanův podpis na zdi
Nejsladší Maleficia
Planchette to Blanchet, od duchů po kněze
Návrat s pavoukem na jedovatou hostinu
Italský astrolog Prelati, který točí hřích
Jeho prsty byly provoněné
Slzy z tváří serafínů
Částečný půvab a kladivo
Mrtvý a bláznivý
Velící hlasem zmrzlých vrcholů
Měl by svého démona!
Měl by své zlato!
Gillesova duše byla mimo kontrolu prodána
Pod jmelím a lesklým sněhem
Líbání ve stínu opuštěných zachránců
(Od hodovní síně po brány do stáje
Tón hřbitova
Padl na hrad, jako papežská váha
Nebo hluboký filozofický kámen)
Ve vzduchu byl strach
Zoufalství a zoufalství
Pak svou smlouvu napravil krví
Nyní bylo vše bohaté a tapisérie
Voňavé víno do sračky medoviny
Jeho nový svět se otevřel záplavou bordó
V tuto ubohou noc nastal čas
Chcete-li leptat kruhy znovu jasné
Labyrint holicích strojků vedl slepce k hvězdám
Prelati také přinesl temnotu
Jmenovalo se Barron, oči jako katastrofický dehet
Nasáklý ohněm
Krmili ho drcenými kojenci na oltáři plném jizev
Zapletený ve snu
Zrcadla plná páry
Málo viděl Joanin obličej odrážející se skrz
Jeho poslední pokus o uchopení Boha
Ležel zčernalý ve svaté mlze
A nyní se měli věnovat jen ďáblové
Gilles byl zabalen do sametového kouzla
Pekla a jejích svádění
Atentátové dny, kdy prošel Caesar
Barron, plivající kyselinu, jako jeho magický průvodce
Osvětlené démonické hranice, kde se jednou svíraly umírající uhlíky
Nejsladší Maleficia

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com